Năm 2018: Ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác mà Đảng, Nhà nước giao
Lượt xem: 388
Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 diễn ra chiều ngày 09/01 tại thủ đô Hà Nội.

Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 diễn ra chiều ngày 09/01 tại thủ đô Hà Nội.

Tới dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo: Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế TƯ, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt tham dự Hội nghị qua các điểm cầu trực tuyến.

image

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thu ngân sách nhà nước vượt 7,8% dự toán

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019.

Bộ Trưởng cho biết, trong tổ chức thực hiện thu NSNN, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế (cả đối tượng và địa bàn); đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế,... Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán (trong đó, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% so dự toán), tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5% GDP và 21% GDP).

Bên cạnh đó, công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu giai đoạn 2016-2020, chi thường xuyên dưới 62% tổng chi NSNN). Dự phòng ngân sách các cấp được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; trong đó, ngân sách Trung ương đã sử dụng trên 2,5 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lụt, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai. Xuất cấp trên 122,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Cùng với đó, nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, Bộ Tài chính đã thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình thu, chi NSNN, tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác điều hành thị trường tài chính và thị trường tiền tệ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với NHNN trong việc tập trung quản lý các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của NSNN; điều hòa luồng tiền ngoại tệ giữa NSNN với NHNN; tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng, lãi suất và thời điểm phát hành phù hợp, kết hợp với điều hành sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước, qua đó vừa đáp ứng được yêu cầu huy động vốn cho NSNN, vừa góp phần thực thi chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, lãi suất.

Hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính

image

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra; đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt mức độ 3 đối với 173/183 thủ tục hành chính. Có 12/14 bộ, ngành tham gia kết nối với 145/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt hàng) so với quý II năm 2015 (mục tiêu giảm 50%).

Về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), trong năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động của ngành Tài chính, với 166 nhiệm vụ/đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo đó, Bộ Tài chính đã tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công; cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm giai đoạn 2018-2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ. Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm; lãi suất bình quân khoảng 4,67%/năm, giảm 1,31% so với năm 2017 (5,98%). Nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ ngày càng đa dạng hơn, tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 53,1%.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương. Tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. So với tỷ lệ nợ công vào cuối năm 2017 trước đó, tỷ lệ này đã giảm rõ rệt.

Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng dầu, than, dịch vụ y tế, giáo dục); tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện bình ổn thị trường trong các dịp lễ, tết..., góp phần thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% Quốc hội đã đề ra. Năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,54%, lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,48% so năm 2017.

Về công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng, gồm: xử lý về tài chính trên 23,14 nghìn tỷ đồng, riêng kiến nghị thu vào NSNN là 17,94 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện thu ngân sách 16,6 nghìn tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ vui mừng với kết quả mà ngành Tài chính cả nước đã đạt được trong năm 2018.

Nhận định về những kết quả đạt được của ngành Tài chính năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những kết quả tiêu biểu của Ngành như thu ngân sách đạt và vượt 7,8% so với dự toán Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên thu ngân sách trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% dự toán...

Thủ tướng đề cao tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính đã đoàn kết, quyết tâm triển khai nhiệm vụ nặng nề. “Đặc biệt tôi đánh giá cao đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình đã lăn lộn cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu tăng trưởng GDP mà hụt thu, mất cân đối ngân sách thì cũng không có ý nghĩa” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng gửi tới lãnh đạo Bộ Tài chính, các ngành, các cấp địa phương và đặc biệt là toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính lời chúc tốt đẹp nhất sau một năm lao động vất vả.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu lên 6 kết quả nổi bật của ngành Tài chính và Thủ tướngcũng thẳng thắn những tồn tại mà ngành cần khắc phục. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu tại Hội nghị. Bộ trưởng hứa với Chính phủ và Thủ tướng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan; quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 895
  • Tất cả: 576,958
Đăng nhập