Hoạt động hợp tác quốc tế Kho bạc Nhà nước: Củng cố, duy trì và phát triển với các đối tác nước ngoài
Lượt xem: 336
Năm 2018 là năm bản lề - năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII, có ý nghĩa rất quan trọng trong tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Nhìn lại năm 2018 đầy ắp những sự kiện: kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, giữa muôn vàn thách thức và cơ hội, thông qua các chương trình hợp tác, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các định chế, tổ chức quốc tế uy tín và đối ngoại song phương với các quốc gia truyền thống; vị thế, vai trò của KBNN ngày càng được nâng cao trong các tổ chức, diễn đàn, cộng đồng mà KBNN tham gia; đồng thời, KBNN được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến tài chính công, quản lý ngân sách, quản lý ngân quỹ, giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức các đơn vị trong hệ thống KBNN.

Năm 2018 là năm bản lề - năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII, có ý nghĩa rất quan trọng trong tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Nhìn lại năm 2018 đầy ắp những sự kiện: kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, giữa muôn vàn thách thức và cơ hội, thông qua các chương trình hợp tác, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các định chế, tổ chức quốc tế uy tín và đối ngoại song phương với các quốc gia truyền thống; vị thế, vai trò của KBNN ngày càng được nâng cao trong các tổ chức, diễn đàn, cộng đồng mà KBNN tham gia; đồng thời, KBNN được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến tài chính công, quản lý ngân sách, quản lý ngân quỹ, giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức các đơn vị trong hệ thống KBNN.

Sáng tạo trong cách làm, hiệu quả trong hành động

Nối tiếp thành công của năm 2017, trong năm 2018 KBNN đã tiếp tục phát huy thành công rực rỡ, nâng cao vị thế của ngành Tài chính nói chung và KBNN nói riêng. Hoạt động hợp tác quốc tế của KBNN đã bám sát chủ trương, quan điểm trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ là tăng cường kỷ luật kỷ cương; xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, hành động, phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và các chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2018 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính, lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, với mục tiêu trong Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác quốc tế của KBNN đến năm 2020 là ”Củng cố, duy trì và phát triển ở mức cao hơn các quan hệ vốn có với các đối tác có quan hệ chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước; thiết lập và mở rộng quan hệ và hình thức hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế; các nước trên thế giới và trong khu vực để thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kho bạc với một số nước trong khu vực và thế giới”,

Với phương châm triển khai bài bản, căn cơ, chủ động, sáng tạo trong cách làm và hiệu quả trong hành động, công tác Hợp tác quốc tế của KBNN đã vươn mình khẳng định thêm nhiều dấu ấn mới, góp phần nâng cao thế và lực của ngành tài chính, của đất nước.

image

Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam và Tổng Giám đốc KBLB Nga tháng 10/2018 tại Hà Nội

Hoạt động hợp tác quốc tế đa phương đã có những bước phát triển mới về chất, tiếp tục gặt hái nhiều thành công rực rỡ, trở thành điểm sáng nổi bật về công tác đối ngoại của KBNN. Năm 2018, KBNN đã tham gia các hoạt động thường niên của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST), cộng đồng hành nghề Kho bạc - Mạng lưới chi tiêu công châu Á (PEMNA) nhằm nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm của các nước về các lĩnh vực nghiệp vụ KBNN. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ, Tư vấn và Phân tích về quản lý Tài chính công tại Việt Nam (Chương trình AAA) cũng như các hoạt động hợp tác với Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tếvà các đối tác phát triển.Đặc biệt, KBNN đã phối hợp với Ban Thư ký AIST và các cơ quan Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo quốc tế AIST với chủ đề “Hiện đại hóa kho bạc thông qua điện tử hóa, số hóa” vào cuối tháng 3/2018 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có gần 70 đại biểu đến từ 14 quốc gia thành viên, một số tổ chức quốc tế và Bộ, Ngành của Việt Nam... Hội thảo đã thảo luận các nội dung về Hiện đại hóa các cơ quan Kho bạc thông qua điện tử hóa/ số hóa các nghiệp vụ kho bạc như: Những lĩnh vực khác nhau mà số hóa có thể được triển khai liên quan đến kế toán - kiểm soát chi - kiểm soát thu; các vấn đề, chiến lược được lựa chọn, lợi ích và các trở ngại trong việc triển khai số hóa; trình bày kinh nghiệm của các nước thành viên và trao đổi thảo luận với các chuyên gia của một số tổ chức quốc tế, từ đó, rút ra những kinh nghiệm để có thể áp dụng vào công tác hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước thông qua điện tử hóa/số hóa các hoạt động nghiệp vụ kho bạc. Thông qua Hội thảo, KBNN đã học hỏi, thu nhận được nhiều kinh nghiệm của các nước; đồng thời cho bạn bè quốc tế thấy sự năng động, tích cực, có trách nhiệm trong AIST với nhiều ý tưởng mới có giá trị tham khảo trong quá trình hiện đại hóa, số hóa trong công tác quản lý công tại mỗi nước thành viên cũng như tạo được uy tín và giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với các nước thành viên Hiệp hội.

Hoạt động hợp tác song phương trong bối cảnh quan hệ quốc tế có những diễn biến phức tạp, với tinh thần chủ động, sáng tạo, KBNN không những củng cố mà còn mở rộng thêm được quan hệ với các đối tác chủ chốt. KBNN tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác với các đối tác song phương truyền thống và mới phát triển từ năm 2016, 2017 như Cuba, Nga, Hungary. Chủ động nghiên cứu, trao đổi, điều phối các hoạt động hợp tác với các đối tác: Kho bạc Quốc gia Lào, Bộ Tài chính và Vật giá Cuba, Kho bạc Liên bang Nga, Kho bạc Nhà nước Hungary và Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài chính để thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình song phương liên quan đến lĩnh vực Kho bạc cũng như hoạt động đối ngoại chung của Bộ Tài chính theo yêu cầu.

image

KBQG Lào làm việc tại KBNN Việt Nam tháng 8/2018

Các hoạt động trong khuôn khổ hoạt động hợp tác song phương theo Bản Ghi nhớ đã ký với Kho bạc Liên bang Nga, KBNN Hungary, trong năm 2018, KBNN đã tổ chức 2 đoàn công tác đến nước Bạn và đón 2 đoàn công tác của Bạn đến thăm và làm việc với KBNN nhằm giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm với KBLB Nga, KBNN Hungary về các nội dung như: Ứng dụng Công nghệ thông tin và bảo mật trong hoạt động nghiệp vụ, công tác tổ chức bộ máy, chia sẻ về công tác kế toán của KBNN Việt Nam. Hoạt động song phương với Kho bạc Liên bang Nga, KBNN Hungary năm 2018 đã giúp KBNN đã nắm bắt học hỏi, tìm thêm những giải pháp trong quản lý các nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thể hiện sự chủ động của KBNN Việt Nam trong việc tiếp thu những sáng kiến, những giải pháp công nghệ ưu tú của các bạn bè trên thế giới, từ đó áp dụng có chọn lọc vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thiện cơ chế chính sách về thu chi NSNN, quản lý tài chính công, tài sản công.... mặt khác, chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc thông qua những giải pháp phát triển hệ thống CNTT hiện đại, điện tử hóa, số hóa phù hợp, phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp, cùng với việc nâng cao hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin số chủ động hòa mình vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phục vụ hiệu quả các mục đề ra.

Hoạt động hợp tác giữa KBNN Việt Nam và KBQG Lào theo Bản ghi nhớ ký năm 2017 về hỗ trợ phát triển kho bạc ngành dọc đến cấp huyện đã được triển khai hiệu quả: Trong 2 năm 2017, 2018 KBNN và KBNN 4 địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế đã tổ chức đón tiếp 4 đoàn công tác của Kho bạc Quốc gia Lào đến thực tập tại các KBNN huyện tại Việt Nam phục vụ cho công tác triển khai thành lập ngành dọc đến kho bạc huyện của KBQG Lào. Vác hoạt động đã thực hiện theo đúng chương trình, đáp ứng được các vấn đề phía Bạn quan tâm. Nội dung làm việc của các đoàn công tác đầy đủ, phong phú, thông tin chia sẻ thẳng thắn, cởi mở. KBNN Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực trong việc chuyển đổi của KBQG Lào khi đưa các KB Huyện vào hoạt động, việc chuyển đổi ngành dọc tuy rất khó nhưng đã được triển khai từng bước theo lộ trình. KBNN cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về nguồn lực cùng với KBQG Lào đẩy mạnh việc triển khai KB cấp huyện. Sau mỗi đợt làm việc có đánh giá kết quả để KBQG Lào có thể trao đổi thêm và cùng triển khai có hiệu quả các nội dung trong chương trình hợp tác song phương giữa hai kho bạc. Từ kinh nghiệm phát triển hệ thống KBNN, KBNN Việt Nam xác định tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ KBQG Lào xây dựng thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, con người, quy trình nghiệp vụ và cơ sở vật chất kỹ thuật trong bối cảnh KBQG Lào tiến hành thực hiện thí điểm thành lập kho bạc cấp huyện theo định hướng cũng như mong muốn của Chính phủ, Bộ Tài chính Lào là rất cần thiết, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai Bộ Tài chính cũng như Chính phủ hai nước.

image

Đoàn công tác Bộ Tài chính và Vật giá Cuba làm việc tại KBNN Việt Nam tháng 12/2018

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hợp tác quốc tế KBNN

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta.

Đối với hệ thống KBNN, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, năm 2019 hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và khẩn trương nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, hoạt động hợp tác quốc tế KBNN cần tiếp tục giữ vững môi trường ổn định để phát triển, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; tích cực triển khai Chỉ thị 25 của Ban bí thư ngày 8/8/2018 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030giữ được đà hội nhập quốc tế, triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác với các đối tác song phương và đa phương như Kho bạc Quốc gia Lào, Bộ Tài chính và vật giá Cuba, Kho bạc Hungary, Kho bạc liên bang Nga; Mạng lưới chi tiêu công Châu Á (PEMNA), Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST),... Trong đó đặc biệt tập trung vào các hoạt động tìm kiếm đối tác, nguồn lực để xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; triển khai các hoạt động hội thảo quốc tế, các đợt làm việc với IMF/WB ngay từ đầu năm 2019 về quản lý ngân quỹ, về chức năng kho bạc, so sánh, tìm hiểu mô hình kho bạc các nước trên thế giới, đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc đến năm 2020, xác định các định hướng, các lĩnh vực cần tìm kiếm hỗ trợ từ các đối tác phát triển trong thời gian tới; phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị Toàn thể PEMNA tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2019.

Với Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của hệ thống KBNN vừa được Tổng Giám đốc ban hành theo Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 01/02/2019, hoạt động hợp tác quốc tế của KBNN ngày càng được quan tâm, không chỉ ở cơ quan KBNN và còn ở mỗi đơn vị trong toàn hệ thống KBNN, góp phần triển khai thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác quốc tế của KBNN đến năm 2020 theo Chiến lược phát triển Kho bạc đến năm 2020.

Năm 2019, trong bối cảnh toàn ngành tài chính hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác hợp tác quốc tế KBNN cần chủ động, tích cực hơn nữa, với tiền đề thuận lợi từ năm 2018 và nắm bắt, tận dụng được các cơ hội, để nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại, KBNN đặt mục tiêu trong thời gian tới, chủ động và tích cực thực hiện hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kho bạc, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động kho bạc và hội nhập quốc tế theo định hướng phát triển Kho bạc sau năm 2021, tầm nhìn 2030./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 813
  • Tất cả: 576,876
Đăng nhập