Chuyên gia quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng thế giới đưa ra một số khuyến nghị đối với Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 343
Thực hiện chương trình kế hoạch hợp tác quốc tế với Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN), từ ngày 4 - 14/3/2019, các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) đã thực hiện chương trình làm việc với KBNN nhằm khảo sát, đánh giá và tư vấn khuyến nghị về chiến lược phát triển KBNN đồng thời tổ chức thành công Hội thảo về “Đổi mới chức năng quản lý của KBNN”. Sáng ngày 19/3/2019, KBNN cùng với các chuyên gia đã có buổi tổng kết để đánh giá và đưa ra một số khuyến nghị đối với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thực hiện chương trình kế hoạch hợp tác quốc tế với Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN), từ ngày 4 - 14/3/2019, các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) đã thực hiện chương trình làm việc với KBNN nhằm khảo sát, đánh giá và tư vấn khuyến nghị về chiến lược phát triển KBNN đồng thời tổ chức thành công Hội thảo về “Đổi mới chức năng quản lý của KBNN”. Sáng ngày 19/3/2019, KBNN cùng với các chuyên gia đã có buổi tổng kết để đánh giá và đưa ra một số khuyến nghị đối với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

C:\Users\trungpq\Desktop\ảnh làm việc IMF và HN ĐT hướng dẫn lập BCTC\IMG_8991.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi tổng kết, ông Sandeep Saxera chuyên gia kinh tế cao cấp- Vụ các vấn đề tài khóa IMF và ông Nguyễn Văn Minh chuyên gia WB đã trình bày những khuyến nghị với KBNN sau khi thực hiện khảo sát và làm việc với các đơn vị thuộc KBNN (Vụ Tổng hợp pháp chế, Vụ Kiểm soát chi, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thanh tra Kiểm tra, Cục Kế toán Nhà nước, Cục Quản lý ngân quỹ, Cục Công nghệ thông tin) trong các ngày 4- 14/3/2019. Nhìn chung, các định hướng gợi mở từ phía chuyên gia đưa ra là khá tương đồng với những định hướng mà KBNN đang nghiên cứu và xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và thông lệ quốc tế trong giai đoạn phát triển và hội nhập như: Cách thức tổ chức và thực hiện các chức năng của cơ quan kho bạc (thực thi ngân sách, công tác kế toán và báo cáo, quản lý ngân quỹ, hiện đại hóa CNTT)...

C:\Users\trungpq\Desktop\ảnh làm việc IMF và HN ĐT hướng dẫn lập BCTC\IMG_9011.JPG

Ban Lãnh đạo KBNN tại buổi tổng kết

Cụ thể, các chuyên gia quốc tế đã khuyến nghị KBNN cần đổi mới cơ chế kiểm soát chi theo thông lệ quốc tế như cần ghi nhận cam kết chi đối với tất cả các hợp đồng (không giới hạn ngưỡng) và tại thời điểm ký hợp đồng. Tiếp tục phân quyền kiểm soát chi cho đơn vị sử dụng ngân sách theo hướng kiểm soát chi theo rủi ro. Xem xét, đánh giá cơ chế tạm ứng để đảm bảo việc quản lý chi NSNN được hiệu quả.

Về Quản lý ngân quỹ và huy động vốn, KBNN cần mở rộng phạm vi tài khoản thanh toán tập trung của KBNN theo hướng đưa các quỹ tài chính nhà nước, các khoản vốn nước ngoài về quản lý tại KBNN; hướng tới mô hình 1 tài khoản thanh toán tập trung tại Ngân hàng Nhà nước. Tăng tần suất dự báo luồng tiền và thực hiện theo hình thức cuốn chiếu; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dự báo. Thực hiện quản lý ngân quỹ chủ động; phát triển thị trường vốn có tính thanh khoản cao (phát hành tín phiếu kho bạc đều đặn ra thị trường với kỳ hạn linh hoạt. Có cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong các vấn đề đầu tư NQNN, quản lý ngoại tệ và trả lãi tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước.

Về Kế toán nhà nước, KBNN cần xây dựng hệ thống kế toán đồ thống nhất (áp dụng đối với cả các quỹ ngoài ngân sách), đảm bảo đơn giản hóa quy trình quản lý. Thực hiện kế toán trên cơ sở dồn tích và chuyển đổi theo lộ trình từng bước rõ ràng; có chiến lược quản lý chuyển đổi phù hợp. Nghiên cứu rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán NSNN; cụ thể, trình cấp thẩm quyền trong vòng 09 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (lý tưởng là 06 tháng).

Về Thanh tra kiểm tra, kiểm toán nội bộ, KBNN cần xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ hiện đại nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động được hiệu quả, hiệu lực, dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro, tránh dàn trải.

Về Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá các mục tiêu hiện tại, tương lai và các chức năng cốt lõi cần có để đảm bảo đạt được mục tiêu; đánh giá rủi ro nhằm xác định có lĩnh vực rủi ro cao (cần tập trung nguồn lực) và các hoạt động có rủi ro thấp (cần ít nhân lực hơn).

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; xây dựng giải pháp tuyển dụng đặc cách đối với người có kinh nghiệm (trong đó ưu tiên nhân lực có nghiệp vụ giỏi trong lĩnh vực quản lý ngân quỹ, quản lý nợ, tổng kế toán,...); tạo cơ chế thu hút và giữ nhân lực có trình độ, kỹ năng; xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù; sử dụng dịch vụ bên ngoài (như dịch vụ kế toán).

Về Công nghệ thông tin, trước mắt, KBNN cần cải thiện hệ thống TABMIS theo hướng đẩy mạnh chia sẻ, công khai dữ liệu NSNN, hỗ trợ các chức năng của đơn vị sử dụng NSNN, tăng cường kỹ năng phân tích dữ liệu, mã nguồn mở, API,...; cải thiện kế toán đồ để hỗ trợ cho công tác kế toán, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và kết nối với hệ thống liên quan.

Về lâu dài, chuyển đổi sang hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước công nghệ số, tích hợp với các mô đun mới như quản lý đầu tư công, đấu thầu điện tử,... và trao đổi dữ liệu với các hệ thống quản lý tài chính công khác; ứng dụng các công nghệ mới (dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo, ứng dụng di động,...).

Tại buổi tổng kết, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn đã thay mặt KBNN, gửi lời cảm ơn chân thành tới IMF và WB về sự ủng hộ quý báu và phối hợp hiệu quả trong suốt thời gian vừa qua và khẳng định những chia sẻ của các chuyên gia quốc tế và những ý kiến đóng góp của các đại biểu là cơ sở quan trọng, giúp cho Bộ Tài chính, KBNN củng cố và khẳng định rõ vị trí, vai trò của mình; xác định cụ thể các mục tiêu, yêu cầu, định hướng phát triển phù hợp với thông lệ chung về cải cách quản lý tài chính công và bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời, Tổng giám đốc Tạ Anh Tuấn cũng đề nghị IMF, WB tiếp tục hỗ trợ KBNN Việt Nam một số nội dung, như: Triển khai các bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tổ chức Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận và làm rõ các định hướng phát triển của KBNN đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan. Hỗ trợ triển khai các nội dung, chương trình cải cách sau khi Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt; trong đó, tập trung vào một số nội dung như nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, kiểm toán nội bộ và xây dựng kiến trúc CNTT của KBNN.

Quang Trung

C:\Users\trungpq\Desktop\ảnh làm việc IMF và HN ĐT hướng dẫn lập BCTC\IMG_9005.JPG

Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB)

C:\Users\trungpq\Desktop\IMG_9042-Cleaned.jpg

Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) chụp ảnh lưu niệm.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 432
  • Trong tuần: 767
  • Tất cả: 576,830
Đăng nhập