KBNN Lào Cai thông báo về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai vào Kho bạc Nhà nước Lào Cai
Lượt xem: 824
Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện vào Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; 

Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện vào Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh;

Từ 01/10/2019, Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai chấm dứt hoạt động và được sáp nhập vào Kho bạc Nhà nước Lào Cai; nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai được chuyển giao sang các phòng nghiệp vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước Lào Cai thực hiện.

Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai sẽ chuyển thực hiện giao dịch với Kho bạc Nhà nước Lào Cai từ ngày 01/10/2019 tại địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại 3820 184 - Fax 3821 316.

Kho bạc Nhà nước Lào Cai trân trọng thông báo để các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc Nhà nước biết và phối hợp thực hiện./.


GIÁM ĐỐC
Vũ Trọng Cường
KBNN Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 964
  • Tất cả: 577,027
Đăng nhập