Kho bạc Nhà nước tập huấn trực tuyến sử dụng Hệ thống Kho dữ liệu của Kho bạc Nhà nước và hướng dẫn nâng cấp ứng dụng Quản lý thu Ngân sách Nhà nước
Lượt xem: 581
Ngày 03/11/2018, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) KBNN tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng Hệ thống Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của KBNN và hướng dẫn nâng cấp ứng dụng của Chương trình quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung (TCS). Phó Tổng Giám đốc KBNN – Đặng Thị Thủy chủ trì và điều hành hội nghị tập huấn.

Ngày 03/11/2018, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) KBNN tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng Hệ thống Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của KBNN và hướng dẫn nâng cấp ứng dụng của Chương trình quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung (TCS). Phó Tổng Giám đốc KBNN – Đặng Thị Thủy chủ trì và điều hành hội nghị tập huấn.

Tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến, tại điểm cầu trung tâm, về phía KBNN có Lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị Cục Kế toán nhà nước, Vụ Kiểm soát chi, Cục Quản lý ngân quỹ, Vụ Tổng hợp pháp chế, Sở Giao dịch KBNN, Cục Công nghệ thông tin.

image

Bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn trực tuyến

Tại điểm cầu địa phương có Lãnh đạo KBNN tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Phòng Kế toán nhà nước, Kiểm soát chi, Phòng Tin học, lãnh đạo KBNN cấp huyện, Kế toán trưởng, Ủy quyền Kế toán trưởng và các công chức có liên quan tại KBNN các tỉnh, thành phố và tại KBNN cấp huyện.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 01 ngày với 02 nội dung chính cụ thể: (1) Giới thiệu về hệ thống Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ; hướng dẫn Quy trình Quản trị vận hành hệ thống Kho dữ liệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống Kho dữ liệu; (2) Hướng dẫn nội dung nâng cấp và phương pháp hạch toán hoàn thuế và hướng dẫn thay đổi chức năng nâng cấp ứng dụng TCS.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn trực tuyến, Phó Tổng Giám đốc KBNN – Đặng Thị Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết khi thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính” và Cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về Tài chính là 1 trong 6 CSDL Quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 01/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2376/QĐ-BTC phê duyệt Đề án“Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính”. Đề án gồm 13 CSDL thành phần, trong đó có CSDL chuyên ngành quản lý Kho bạc.

image

Toàn cảnh hội nghị tập huấn trực tuyến

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN – Đặng Thị Thủy quán triệt các đơn vị thuộc KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố tập trung lắng nghe, trao đổi làm rõ những vấn đề chưa rõ, chưa thông về các thao tác xử lý trên chương trình, các tiện ích của chương trình, nắm vững để khai thác một cách tối đa các tiện ích của chương trình, khai thác báo cáo, thống kê, phân tích theo nhu cầu nghiệp vụ.

Đối với các đơn thuộc KBNN: Phối hợp hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện; theo dõi sát việc triển khai trong hệ thống KBNN để cập nhật, xử lý kịp thời các phát sinh đảm bảo chương trình vận hành ổn định, tiện ích, thao tác đơn giản.

Xây dựng phương án đảm bảo kiểm soát, giám sát đầy đủ các điều kiện vận hành hệ thống Kho dữ liệu như hạ tầng truyền thông, đường truyền mạng, hiệu năng của hệ thống... các điều kiện về đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng.

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Kho dữ liệu đảm bảo rõ ràng, dễ tra cứu, thuận lợi cho các đối tượng sử dụng cập nhật ngay lên trang của hệ thống Kho dữ liệu để các đơn vị khai thác sử dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai hệ thống Kho dữ liệu KBNN; quản lý các chỉ tiêu/công thức chung của các báo cáo; chỉ tiêu/công thức của các báo cáo theo theo quy định và phân quyền/bảo mật khi truy cập sử dụng khai thác Kho dữ liệu...

Đối với các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lãnh đạo KBNN các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ công chức giao dịch nắm chắc, nắm vững mục đích, yêu cầu, quy định và các thao tác xử lý trên Kho dữ liệu.

Thực hiện rà soát, theo dõi đánh giá, cập nhật kịp thời những điểm chưa phù hợp, kịp thời báo cáo KBNN hoàn thiện; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo về tình hình triển khai theo hướng dẫn của KBNN.

Trước bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN) đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0 trong lĩnh vực kỹ thuật số gồm các xu hướng ảo hóa, điện toán đám mây, tăng cường tính di dộng, bùng nổ dữ liệu số Big Data, công nghệ phân tích dữ liệu lớn… Kho dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu lớn, sử dụng các công cụ để phân tích dữ liệu là nền tảng của dữ liệu số và là một trong những xu hướng của CMCN 4.0.

Mục tiêu của ngành Tài chính nói chung, hệ thống KBNN nói riêng; để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên công nghệ số, đòi hỏi lộ trình hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN đủ đáp ứng yêu cầu của xu thế phát triển công nghệ thông qua điện tử hóa/số hóa nhằm phục vụ Chiến lược Tài chính đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát là xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế.

image

Một số điểm cầu trực tuyến tại KBNN các tỉnh, thành phố

Để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp tối ưu là thực hiện hiện đại hóa nền tài chính quốc gia với trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng CNTT với các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin lớn trong ngành Tài chính; tích hợp và đồng bộ các hệ thống thông tin tài chính; cơ bản hình thành việc xây dựng CSDL quốc gia tài chính và xây dựng các CSDL chuyên ngành; thiết lập hệ thống thông tin, quản lý và tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; hoàn thành việc xây dựng nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ công điện tử ngành Tài chính.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian qua KBNN thực hiện xây dựng hệ thống Kho dữ liệu của KBNN (đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống: TABMIS, TCS, Thanh toán song phương, Thanh toán liêng ngân hàng, nhận dữ liệu từ Chương trình quản lý trái phiếu Chính phủ...) đến nay về cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra. Mặt khác, ngoài việc cung cấp báo cáo phục vụ điều hành của KBNN, Kho dữ liệu của KBNN còn cung cấp dữ liệu cho Kho dữ liệu thu, chi NSNN của Bộ Tài chính và cung cấp đầy đủ thông tin cho Tổng kho dữ liệu về Tài chính tại Bộ Tài Chính.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 943
  • Tất cả: 577,006
Đăng nhập