Kho bạc Nhà nước Việt Nam cụ thể hóa chương trình hợp tác thông qua việc hỗ trợ mở rộng hoạt động kho bạc cấp huyện tại Lào
Lượt xem: 463
Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và Kho bạc Quốc gia (KBQG) Lào năm 2018 đã được Bộ Tài chính hai nước phê duyệt, từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018 tại thủ đô Vientiane Lào, đoàn công tác của KBNN Việt Nam do bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo KBNN Hòa Bình, Nghệ An và cán bộ chủ chốt của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc KBNN đã thăm, làm việc tại KBQG Lào.

Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và Kho bạc Quốc gia (KBQG) Lào năm 2018 đã được Bộ Tài chính hai nước phê duyệt, từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018 tại thủ đô Vientiane Lào, đoàn công tác của KBNN Việt Nam do bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo KBNN Hòa Bình, Nghệ An và cán bộ chủ chốt của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc KBNN đã thăm, làm việc tại KBQG Lào.

image

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong chương trình hợp tác hỗ trợ KBQG Lào thành lập kho bạc cấp huyện của KBQG Lào đi vào hoạt động theo ngành dọc. Chuyến công tác của Đoàn công tác KBNN Việt Nam tại KBQG Lào nhằm rà soát các điều kiện cần thiết để tiếp tục mở rộng hoạt động đưa kho bạc cấp huyện của KBQG Lào đi vào hoạt động theo ngành dọc; xây dựng chương trình kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả hợp tác năm 2017 - 2018 giữa KBNN Việt Nam và KBQG Lào theo bản ghi nhớ đã ký kết. Đặc biệt là cùng thống nhất kế hoạch hợp tác năm 2019.

Theo đó KBNN Việt Nam hỗ trợ KBQG Lào tiếp tục kiện toàn xây dựng các văn bản chính sách pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động kho bạc cấp huyện thuộc KBQG Lào, tư vấn hỗ trợ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kho bạc ngành dọc cấp huyện tại Quốc gia Lào; nghiên cứu khảo sát thực trạng, mối quan hệ với các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện của KBQG Lào tại một số KBNN địa phương của Việt Nam; KBNN Việt Nam hỗ trợ một phần trang thiết bị cho KBQG Lào nhằm phục vụ cho việc triển khai thí điểm ngành dọc tại kho bạc cấp huyện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính Việt Nam theo dõi sát việc triển khai thực hiện kho bạc ngành dọc của KBQG Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác KBNN Việt Nam, ông Phut Thạ Khăm Khăn Ty - Phó Tổng Giám đốc KBQG Lào cùng lãnh đạo các Ban: Kế hoạch điều hành vốn; Kho quỹ; Tổ chức cán bộ; Kiểm soát chi; Công nghệ thông tin; Kế toán tổng hợp; Thanh tra. Thay mặt Ban lãnh đạo KBQG Lào, Bộ Tài chính, ông cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Bộ Tài chính Việt Nam, KBNN Việt Nam, trong 2 năm vừa qua, cụ thể là năm 2017 và 2018 đã cụ thể hóa chương trình hợp tác thông qua việc hỗ trợ đoàn công tác của KBQG Lào sang Việt Nam khảo sát thực tế về nghiệp vụ chuyên môn thu - chi ngân sách (bằng phương pháp thủ công và máy tính); Thu ngoài trụ sở, trong trụ sở; Tổng hợp báo cáo; Quản lý cán bộ: Quan hệ giữa cán bộ kho bạc và cơ quan, chính quyền địa phương, quản lý cán bộ trong nội bộ và tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ kho bạc cấp tỉnh, huyện gồm: Công tác quản lý cán bộ và công tác phối hợp với chính quyền địa phương; công tác quản lý thu, chi NSNN tại cấp huyện, từ đó tổng kết báo cáo cấp trên về việc sử dụng CNTT trong quản lý nghiệp vụ chuyên môn tại cấp huyện; công tác điều hành vốn tại kho bạc cấp huyện.

image

Đoàn công tác KBNN Việt Nam cùng lãnh đạo cán bộ Kho bạc huyện Xăng Thong – tại Lào

Bên cạnh đó, đoàn công tác của KBQG Lào được làm việc, nắm bắt, thực tập các nghiệp vụ và khảo sát thực tế tại KBNN tỉnh, thành phố, KBNN cấp huyện của Việt Nam về quy trình thu, chi NSNN; mối quan hệ nghiệp vụ giữa Kho bạc, Thuế, Hải Quan, Sở Tài chính, UBND trên địa bàn huyện với KBNN cấp trên và KBNN trực thuộc cũng như mối quan hệ trong khâu thanh toán, khâu thu chi ngân sách với các đơn vị có liên quan.

Tại KBNN các tỉnh, thành phố, KBNN cấp huyện của Việt Nam trao đổi, chia sẻ với các bạn về việc ứng NSNN của Chính phủ Việt Nam theo quy định của Luật NSNN, quy định của Bộ Tài chính; thanh toán qua hệ thống TABMIS, dịch vụ công trực tuyến, quy trình nghiệp vụ kiểm soát thanh toán trong nội bộ KBNN từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến khâu chuyển tiền thanh toán cho người thụ hưởng qua NHTM, quy trình tiếp nhận hồ sơ chứng từ và quy trình nghiệp vụ khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua KBNN, các quy định khi thực hiện ghi thu - ghi chi theo các năm… Thông qua trao đổi trực tiếp và chi tiết vào các vấn đề, về cơ bản, KBQG Lào đã tìm hiểu, học hỏi nắm bắt được kinh nghiệm thực tế về hoạt động nghiệp vụ như: Công tác quản lý tài chính ngân sách, quy trình nghiệp vụ từ xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách đến quá trình thu, chi ngân sách; quy trình xử lý luồng chứng từ, luồng tiền giữa các đơn vị sử dụng ngân sách với ngân hàng, cơ quan tài chính với KBNN. Đồng thời, khảo sát thực tế hệ thống thanh toán giữa KBNN Việt Nam với các hệ thống ngân hàng (thanh toán song phương; thanh toán liên ngân hàng…), khảo sát thực hành trực tiếp về nghiệp vụ quản lý ngân sách, kiểm soát chi và thanh toán tại các KBNN tỉnh, huyện tại Việt Nam.

image

Đoàn công tác KBNN Việt Nam cùng lãnh đạo cán bộ Kho bạc huyện Na Xay Thong – tại Lào

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam - Đặng Thị Thủy cùng với các cộng sự trong đoàn công tác cùng rà soát, đánh giá các hạng mục công việc đã triển khai cũng như các công việc cần được hai bên đã thảo luận, đánh giá thống nhất các nội dung kết quả hợp tác năm 2017, 2018 và thống nhất với các nội dung, chương trình kế hoạch hợp tác năm 2019.

KBNN Việt Nam và KBQG Lào nhất trí với các hạng mục, nội dung đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính 2 nước, đặc biệt là kế hoạch hợp tác, hỗ trợ giữa KBNN Việt Nam với Kho bạc Quốc gia Lào rất tốt đẹp và đạt hiệu quả tích cực trong hai năm qua và cùng đồng trình Bộ Tài chính hai nước thông qua. Thông qua chương trình hợp tác, tô đậm thêm tình hữu nghị giữa 2 bên không ngừng được vun đắp và ngày càng phát triển một cách bền vững trong thời gian tới. Với tinh thần đó, KBNN Việt Nam và KBQG Lào sẽ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác hiệu quả và đa dạng hơn nữa để báo cáo Bộ Tài chính 2 nước phê duyệt, góp phần giúp hệ thống Kho bạc Quốc gia Lào ngày càng phát triển.

Cũng trong chương trình làm việc của Đoàn công tác KBNN Việt Nam tại Lào sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại 02 kho bạc cấp huyện đã được thí điểm thành lập theo hệ thống ngành dọc để cùng KBQG Lào gồm: Kho bạc huyện Xăng Thong và Na Xay Thong để đánh giá, rà soát hoàn thiện các văn bản pháp lý, quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức; công tác ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ Kho bạc tại cấp huyện; thăm quan trụ sở, xem xét việc bố trí cơ sở vật chất của Kho bạc mới thành lập; đặc biệt là việc xem xét mối quan hệ công tác giữa Kho bạc cấp huyện với các cơ quan hành chính đóng trên địa bàn và mối quan hệ thanh toán, thu chi ngân sách giữa KBQG cấp huyện với ngân hàng, từ đó để có kế hoạch, lộ trình tiếp theo cho năm 2019.

TNK

 

image

Đoàn công tác KBNN VIệt Nam và Lãnh đạo, cán bộ KBQG Lào chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở KBQG Lào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 577,000
Đăng nhập