Triển khai thí điểm chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 454
Nhằm tăng cường hiện đại hóa công tác dự báo luồng tiền triển khai Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước và Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, KBNN đã nghiên cứu, khảo sát chương trình Dự báo luồng tiền trong hệ thống KBNN. Chương trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương trong Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của KBNN giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và phê duyệt đầu tư, xây dựng từ năm 2011.

image

Hoạt động giao dịch tại KBNN Bắc Ninh (ảnh minh họa)

Nhằm tăng cường hiện đại hóa công tác dự báo luồng tiền triển khai Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước và Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, KBNN đã nghiên cứu, khảo sát chương trình Dự báo luồng tiền trong hệ thống KBNN. Chương trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương trong Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của KBNN giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và phê duyệt đầu tư, xây dựng từ năm 2011.

Đến nay, cơ bản chương trình dự báo luồng tiền đã hoàn thành việc xây dựng và kiểm thử chấp thuận người sử dụng. Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 27/11/2018, Cục CNTT phối hợp với Cục QLNQ và nhà thầu triển khai thí điểm chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền tại Sở Giao dịch KBNN và KBNN Bắc Ninh (tại Văn phòng và KBNN Thành phố Bắc Ninh). Việc triển khai dự báo luồng tiền đến KBNN địa phương nhằm thu thập thông tin sát nhất với thực tế thanh toán qua KBNN đối với những khoản chi có giá trị trên một ngưỡng xác định nhằm đảm bảo khả năng thanh toán chi trả của toàn hệ thống tại những thời điểm chi NQNN lớn hoặc thu NQNN đạt thấp.

Thông qua đợt triển khai thí điểm chương trình dự báo luồng tiền, KBNN đã giới thiệu được tổng quan về chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền cũng như phương pháp dự báo mới theo quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ và Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính. Qua đó, đơn vị triển khai thí điểm đã tiếp cận, nắm bắt và hoàn thành của yêu cầu quy trình nghiệp vụ đối với đơn vị KBNN địa phương; đồng thời, KBNN cũng ghi nhận được những đóng góp tích cực, thực tế từ các đơn vị triển khai thí điểm.

Từ kết quả đợt thí điểm, Cục QLNQ và Cục CNTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền để vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ vừa phù hợp hơn nữa với thực tế để tiến tới triển khai diện rộng trên toàn quốc, từng bước hiện đại hóa công tác dự báo luồng tiền trên toàn hệ thống KBNN.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 957
  • Tất cả: 577,020
Đăng nhập