Hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 466
Ngày 17/12/2018, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN), được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, hệ thống KBNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng cán bộ chủ chốt KBNN và 63 điểm cầu trực tuyến Kho bạc địa phương.

Ngày 17/12/2018, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN), được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, hệ thống KBNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng cán bộ chủ chốt KBNN và 63 điểm cầu trực tuyến Kho bạc địa phương.

image

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một số kết quả đạt được

Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh cho biết, trong năm 2018, hệ thống KBNN đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

Về công tác thu NSNN: Bám sát dự toán thu NSNN, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; đẩy mạnh hiện đại hóa và đa dạng phương thức thu để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN. Kết quả, tính đến hết ngày 14/12/2018, thu NSNN qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm.

Về công tác kiểm soát chi NSNN: Bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật, kết quả:

Đối với kiểm soát chi thường xuyên: Đến hết 14/12/2018, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 36,5 tỷ đồng.

Đối với kiểm soát chi đầu tư: Đến hết 14/12/2018, giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch vốn năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý, điều hành ngân quỹ và huy động vốn: Trên cơ sở bám sát các chủ trương điều hành về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; nắm chắc diễn biến tình hình thu, chi NSNN tại từng thời điểm, KBNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện dự báo luồng tiền qua KBNN tại từng giai đoạn và tổ chức điều hành ngân quỹ tập trung, thống nhất, chặt chẽ và linh hoạt trong toàn hệ thống, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ và quản lý nợ. Hệ thống KBNN luôn đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN tại mọi thời điểm.

Theo đó, tính đến hết ngày 14/12/2018, tổng khối lượng huy động vốn đạt 164.777 tỷ đồng, bằng 74,57% kế hoạch năm. Mặc dù chỉ tiêu huy động vốn năm 2018 chưa cao, tuy nhiên qua công tác điều hành ngân quỹ hiệu quả, KBNN đã giữ được thị trường ổn định, đảm bảo được lãi xuất thấp, đảm bảo cơ cấu nợ, do đó đã tiết kiệm lãi vay cho NSNN góp phần giảm bội chi NSNN và giảm nợ công.

Bên cạnh đó, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quyết toán NSNN. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 được tổng hợp, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội theo đúng kế hoạch. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao (95,48%).

Cùng với đó, nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước cũng được KBNN quản lý chặt chẽ, trong năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 51 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.807 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Đặc biệt là công tác cải cách hành chính cũng được hệ thống KBNN chú trọng và đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng. Kết quả một số cải cách nổi bật của hệ thống KBNN như: triển khai có hiệu quả các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN; kiểm soát chi lương trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN; nghiên cứu để triển khai diện rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin thông báo biến động số dư tài khoản và tiến trình xử lý hồ sơ chi NSNN cho thủ trưởng các đơn vị sử dụng NSNN; Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 03 báo cáo chuyên đề do Lãnh đạo Vụ Tổng hợp pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Tài vụ quản trị trình bày về công tác thu, chi NSNN, công tác tổ chức cán bộ và công tác quản lý tài chính nội ngành. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu phát biểu thảo luận, nêu rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp đối với công tác chỉ đạo điều hành và quản lý tại các đơn vị. Có 13 ý kiến phát biểu, đại diện cho các vùng miền trên cả nước; 6 ý kiến giải đáp của đại diện các Vụ, Cục thuộc KBNN. Các ý kiến thảo luận được ban tổ chức đánh giá rất thẳng thắn, cởi mở và tâm huyết - thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tập thể đội ngũ cán bộ chủ chốt vì mục tiêu chung của toàn hệ thống KBNN. Hội nghị cũng được nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định khen thưởng năm 2017 và thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2019 của hệ thống KBNN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá, năm 2018 hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản của ngành tài chính đã được Chính phủ giao ngay từ những ngày đầu năm.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 mà KBNN cần quyết liệt thực hiện, đó là: tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế để tiếp tục cải cách công tác hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện thu thuế điện tử; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư và chi thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao, đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm toán nội bộ... Tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với người dân; tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu: “KBNN cần đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, trong đó, triển khai quyết liệt đề án quy hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin mà trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi theo báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của các đơn vị Kho bạc; Hiện đại hóa hơn nữa công tác kế toán, công tác báo cáo quyết toán tiến tới thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt”.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn với các nhiệm vụ cơ bản tập trung vào cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là việc xây dựng KBNN hiện đại, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn phát biểu, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc hệ thống KBNN sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao trong năm 2019. Đồng thời quán triệt, chỉ đạo toàn hệ thống một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

image

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn phát biểu

Về cơ chế chính sách, cần tập trung nguồn lực xây dựng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, 2050; đánh giá lại hệ thống TABMIS, định hướng xây dựng, nâng cấp TABMIS trong giai đoạn sau năm 2020.

Đối với công nghệ thông tin, cần tập trung xử lý ngay một số chương trình, dự án cấp thiết như: tập trung triển khai hoàn thành chương trình Dịch vụ công trong năm 2019, 2020; quản lý vốn đầu tư; quản trị hệ thống; bảo mật thông tin…

Bên cạnh đó, trong năm 2019, về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, toàn hệ thống cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ lớn như: triển khai đề án Tổng kế toán nhà nước thông qua công tác lập báo cáo tài chính nhà nước từ trung ương đến địa phương của năm ngân sách 2018; xem xét lại đầu mối về quy trình kiểm soát chi NSNN tại cấp tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường cải cách thu chi NSNN, mở rộng phối thu NSNN với các NHTM, cũng như kết nối trao đổi thông tin với các cơ quan thu, từng bước đưa dữ liệu số vào trong công tác quản lý thu NSNN;

Tiếp tục tham mưu với Bộ Tài chính để đổi mới một số cơ chế chính sách về quản lý chi NSNN, kể cả thanh toán chi đầu tư XDCB, cũng như chi thường xuyên và chi sự nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và công vụ trong hệ thống để phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động.

Cùng với các nhiệm vụ trên, KBNN tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 6 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả… Vừa qua, KBNN đã thực hiện một bước, hợp nhất 43 phòng Giao dịch tại các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Năm 2019, KBNN sẽ cơ cấu lại, cải cách KBNN tỉnh, thành phố để cho cân đối, hoạt động hiệu quả hơn… theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo, Tổng Giám đốc KBNN đề nghị KBNN trong toàn hệ thống: xây dựng khối đoàn kết từ trung ương đến địa phương, nhằm huy động lực lượng cán bộ, nhiệt huyết cống hiến, đặc biệt khi triển khai các đề án cải cách lớn; đồng thời, chú trọng công tác đào tạo cả cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý, đào tạo gắn với luân chuyển, luân phiên. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Đối với các Vụ, Cục thuộc KBNN: Chú ý xây dựng các đề án chính sách phải đáp ứng với tình hình thực tiễn, theo tư duy đổi mới, cải cách; đẩy nhanh tiến độ các đề án chính sách lớn theo kế hoạch đã đề ra; rà soát lại những cơ chế chính sách còn bất cập để kịp thời kể cả thuộc thẩm quyền của KBNN và của Chính phủ, để tham mưu, kiến nghị điều chỉnh; tăng cường cải cách hành chính, đặc biệt xây dựng các hệ thống, dự án, chương trình về công nghệ thông tin, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các dịch vụ công của KBNN được thực hiện trên cơ sở nền tảng hiện đại, thực hiện trên cấp độ 4.

Đối với KBNN các tỉnh thành phố:

Tăng cường tham mưu để nâng cao vị thế của KBNN đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống KBNN cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Chủ động tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình, số liệu thu, chi NSNN trên địa bàn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và công tác kiểm soát chi NSNN; đảm bảo việc kiểm soát thanh toán theo đúng quy trình, thời gian và đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không gây sách nhiễu, phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Đồng thời, tăng cường tăng cường công tác thanh tra kiểm tra cả chuyên ngành và công vụ...

Cuối cùng, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của tất cả công chức, viên chức hệ thống KBNN, sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả của các tổ chức Đảng, đoàn thể đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống KBNN trong năm 2018.

Nhiệm vụ năm 2019 cũng như các năm sắp đến của hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Song với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN, Lãnh đạo KBNN tin tưởng rằng hệ thống KBNN sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã giao cho hệ thống KBNN./.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 987
  • Tất cả: 577,050
Đăng nhập