Kho bạc Nhà nước tổ chức họp báo chuyên đề “Kết quả công tác trọng tâm năm 2018 của hệ thống Kho bạc Nhà nước”
Lượt xem: 487
Chiều ngày 21/12/2018, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN). KBNN tổ chức buổi họp báo chuyên đề về “Kết quả công tác trọng tâm năm 2018 của hệ thống KBNN”. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì và điều hành buổi họp báo. Cùng tham dự buổi họp báo có đông đảo phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo đài trong và ngoài ngành Tài chính tại Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chiều ngày 21/12/2018, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN). KBNN tổ chức buổi họp báo chuyên đề về “Kết quả công tác trọng tâm năm 2018 của hệ thống KBNN”. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì và điều hành buổi họp báo. Cùng tham dự buổi họp báo có đông đảo phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo đài trong và ngoài ngành Tài chính tại Trung ương và thành phố Hà Nội.

image

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu và điều hành buổi họp báo

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh đã thay mặt Ban lãnh đạo KBNN gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông, các nhà báo, phóng viên đã đồng hành cùng hệ thống KBNN trong nhiều năm qua. Đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan báo chí truyền thông là một trong những yếu tố quan trọng để hệ thống KBNN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Báo cáo về hoạt động của hệ thống KBNN, ông Lê Văn Khoa – Phó Chánh Văn phòng KBNN đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả công tác trọng tâm năm 2018 của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo đó, trên cơ sở bám sát chủ trương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ là tăng cường kỷ luật kỷ cương; xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, hành động, phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và các chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2018 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính, lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

image

Toàn ảnh buổi họp báo

Năm 2018, hệ thống KBNN “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân, thông qua các kênh phục vụ hiệu quả, đưa hoạt động nghiệp vụ, chức năng, vai trò của hệ thống KBNN tới gần với hoạt động của nhân dân trong xã hội, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và vật chất cho xã hội. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018 công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, luôn được hệ thống KBNN đặc biệt chú trọng, quan tâm, áp dụng triển khai công tác CCHC trên toàn diện các nội dung, trong đó tập trung triển khai, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục quy trình, thao tác điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, một số nét nổi bật trong năm 2018 của KBNN được ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN trao đổi làm rõ thêm, cụ thể:

Thực hiện cải cách, đơn giản hóa tối đa, rút ngắn thời gian thực hiện đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thu, chi NSNN vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch với KBNN, bổ sung phương thức kiểm soát chi thanh toán trước, kiểm soát sau; giảm thời hạn giải quyết của một số thủ tục hành chính (TTHC).

Nhận và trả kết quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN (Internet online); quy định cụ thể lộ trình thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 04; bỏ một số thành phần hồ sơ không cần thiết phải gửi đến KBNN; quy định cụ thể số lượng từng thành phần hồ sơ và yêu cầu về thành phần hồ sơ (bản gốc/bản chính/bản sao); bãi bỏ, sửa đổi một số chỉ tiêu trong mẫu đơn, mẫu tờ khai…

Thông qua các hình thức phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN với các Ngân hàng thương mại (NHTM), giao dịch điện tử thu qua máy chấp nhận thẻ (POS); thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng, thanh toán song phương... tạo thuận lợi tối đa về thời gian đi lại, chi phí cho người nộp thuế, đồng thời tập trung nhanh được nguồn thu. Cùng với đó KBNN cũng đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, tinh giảm sắp xếp bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; tài chính công... vào mọi hoạt động nghiệp vụ quản lý khác trong hệ thống KBNN.

Đặc biệt, năm 2018 KBNN đã chủ động triển khai công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN) và huy động vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị giao dịch. KBNN kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính chủ động điều chỉnh giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) và sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để vừa đảm bảo mục tiêu cân đối ngân sách vừa duy trì mục tiêu phát triển thị trường, ổn định mặt bằng lãi suất chung, tiết kiệm chi phí vay nợ cho NSNN. Qua đó, KBNN gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ, hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Với việc sử dụng NQNN cho NSTW vay trong năm 2018 thay cho phát hành TPCP ra thị trường giúp tiết kiệm gần 1.660 tỷ đồng chi phí trả lãi năm 2019 của NSNN, đóng góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững như chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đề ra. Các chỉ tiêu cơ bản về huy động vốn năm 2018, cụ thể: Kỳ hạn phát hành bình quân 12,75 năm (tương đương năm 2017); lãi suất phát hành bình quân giảm mạnh còn 4,73%/năm (giảm 125 điểm so với năm 2017); kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP cuối năm đạt 6,87 năm (tăng 0,16 năm so với năm 2017), góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững như chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đề ra.

image

Đại diện của KBNN trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo, đài

image

Về phần trao đổi với các nhà báo, dưới sự điều hành của Phó Tổng Giám đốc KBNN - Nguyễn Quang Vinh, đại biểu của các cơ quan thông tấn, báo chí đã đặt một số câu hỏi với KBNN. Nội dung các câu hỏi tập trung vào tình hình thu chi NSNN năm 2018, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà hệ thống KBNN đã thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; kết quả công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, kế hoạch huy động vốn năm 2019. Trả lời những câu hỏi của các cơ quan báo chí thông tấn, đại diện các đơn vị chức năng của KBNN đã thẳng thắn trả lời và làm rõ từng nội dung câu hỏi mà các nhà báo đã đặt ra.

Bế mạc buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN một lần nữa cám ơn sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành... trong công việc cũng như trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành Tài chính đã đưa vai trò, chức năng, hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN gần gũi với người dân, đi sâu vào hoạt động của xã hội góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, đóng góp chung cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

image

Phóng viên Báo Đầu tư

image

Phóng viên Báo Đầu tư chứng khoán

image

Phóng viên đài truyền hình trung ương VTV

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 787
  • Tất cả: 576,850
Đăng nhập