Kho bạc Nhà nước cùng Ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018
Lượt xem: 383
Đây là đánh giá ghi nhận và biểu dương của Bộ Trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng tại buổi động viên khóa sổ quyết toán trực tuyến cuối năm chiều 31/12/2018 tại Kho bạc Nhà nước (KBNN). Tham dự cùng Bộ Trưởng Bộ Tài chính, tại điểm cầu trung tâm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía KBNN có Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn cùng Ban lãnh đạo KBNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc KBNN và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của KBNN các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Đây là đánh giá ghi nhận và biểu dương của Bộ Trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng tại buổi động viên khóa sổ quyết toán trực tuyến cuối năm chiều 31/12/2018 tại Kho bạc Nhà nước (KBNN). Tham dự cùng Bộ Trưởng Bộ Tài chính, tại điểm cầu trung tâm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía KBNN có Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn cùng Ban lãnh đạo KBNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc KBNN và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của KBNN các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

image

Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng động viên khóa sổ quyết toán trực tuyến tại KBNN

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN cùng toàn thể công chức, viên chức của hệ thống KBNN, Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại biểu tham dự các nội dung, công việc liên quan đến tình hình thu chi NSNN và công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2018, cũng như các công tác đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu về thu, chi ngân sách nhà nước trên toàn quốc. Để phục vụ cho công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm, hệ thống KBNN đã tổ chức triển khai, đồng bộ kịp thời các công việc ngay từ những ngày đầu tháng 12/2018, cụ thể: KBNN tổ chức tập huấn trực tuyến toàn hệ thống, hướng dẫn công tác khóa sổ quyết toán NSNN 2018; ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác rà soát số liệu; khóa sổ quyết toán; chuyển nguồn ngân sách và một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi NSNN cuối năm; thành lập các Tổ hỗ trợ về nghiệp vụ và hỗ trợ về kỹ thuật để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị khi có yêu cầu; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; các phương án dự phòng kỹ thuật; chuẩn bị kịch bản các tình huống có thể phát sinh; và hướng dẫn xử lý kỹ thuật trên các hệ thống ứng dụng phục vụ cho công tác khóa sổ quyết toán cuối năm; báo cáo Bộ Tài chính chi tiết các công tác chuẩn bị cho khóa sổ, quyết toán cuối năm 2018 và thực hiện báo cáo Bộ Tài chính hàng ngày số liệu thu, chi ngân sách toàn quốc, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính.

image

Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính công tác quyết toán khóa sổ cuối năm 2018

Bên cạnh đó, về công tác phối hợp công tác, hệ thống KBNN phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, các NHTM về việc hỗ trợ, phối hợp với KBNN trong công tác thanh toán, thu chi NSNN cuối năm 2018. Tại các đơn vị KBNN địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan thu như Thuế, Hải Quan, các NHTM được ủy nhiệm thu trên địa bàn, thống nhất kế hoạch tổ chức thu nộp, bố trí đảm bảo nguồn lực, sẵn sàng tối đa cho công tác thu nộp thuế đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời đối với các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức đến nộp thuế kể cả trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Mặt khác, cập nhật hàng ngày số liệu, tiến độ thu, chi NSNN trên địa bàn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành tài chính ngân sách trên địa bàn.

Trước đó, Tổng Giám đốc KBNN cũng đã có báo cáo với Bộ Tài chính về các công tác chuẩn bị cho công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2018, đồng thời thực hiện báo cáo Bộ Tài chính hàng ngày về số liệu thu, chi ngân sách toàn quốc, cập nhật phục vụ kịp thời theo sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tổng Giám đốc KBNN cũng gửi lời cám ơn sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả của các bộ, ban ngành... và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức trong toàn hệ thống KBNN, hệ thống KBNN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, giúp hệ thống KBNN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính đã tin tưởng giao.

image

Quang cảnh buổi động viên quyết toán trực tuyến điểm cầu trung tâm

Phát biểu với công chức, viên chức, người lao động hệ thống KBNN, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Đinh Tiến Dũng vui mừng, biểu dương thành tích thắng lợi của ngành Tài chính nói chung trong đó có sự đóng góp lớn của hệ thống KBNN nói riêng. Mặc dù, năm 2018 tình hình kinh tế trên thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức, kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực..., năm 2018 cũng là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. KBNN đã phát huy truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Tài chính những giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành thu, chi NSNN. Thông qua những giải pháp cụ thể, đặc biệt là quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, hệ thống KBNN đã đạt được những kết quả tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Kết quả đạt được của hệ thống KBNN đóng góp vào thành tích chung của ngành Tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành NSNN, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội.

image

Một số điểm cầu tại KBNN các tỉnh, thành phố

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ghi nhận và điểm lại một số kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong nghiệp vụ chuyên môn cũng như công tác nghiên cứu xây dựng, triển khai các đề án, chính sách lớn, trong đó, phải kể đến những đề án có ý nghĩa và tác động lớn, không chỉ đến hoạt động của Ngành Tài chính, mà còn tạo được dấu ấn tích cực trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính như: triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tổng kế toán nhà nước; kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính chủ động điều chỉnh giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) và sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để vừa đảm bảo mục tiêu cân đối ngân sách vừa duy trì mục tiêu phát triển thị trường, ổn định mặt bằng lãi suất chung, tiết kiệm chi phí vay nợ cho NSNN; đa dạng hóa thông qua các hình thức phối hợp thu NSNN, ủy nhiệm thu NSNN với các Ngân hàng thương mại, giao dịch điện tử thu qua máy chấp nhận thẻ (POS)... tạo thuận lợi tối đa về thời gian đi lại, chi phí cho người nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính; tinh gọn quy trình nghiệp vụ nâng cao hiệu quả thống nhất đầu mối kiểm soát chi, Dịch vụ công trực tuyến...

Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2019, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể công chức, viên chức người lao động trong toàn hệ thống KBNN và gia đình đón một năm mới An khang – Thịnh vượng, bước sang năm mới với sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn hứa sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo của Bộ trưởng vào chương trình và kế hoạch công tác làm cơ sở cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của hệ thống KBNN. Đồng thời hứa với lãnh đạo Bộ Tài chính “Hệ thống KBNN sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa sổ quyết toán cuối năm 2018 cũng như những nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính giao phó trong năm 2019 và các năm tiếp theo”./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 435
  • Trong tuần: 770
  • Tất cả: 576,833
Đăng nhập