KBNN tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 451
Ngày 26/3/2019, hệ thống KBNN tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu KBNN Trung ương có đồng chí Tạ Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo KBNN; cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cùng toàn thể công chức, viên chức cơ quan KBNN. Điểm cầu tại các địa phương có Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức KBNN cấp tỉnh, thành phố; các Lãnh đạo, Kế toán trưởng KBNN cấp huyện. GS.TS-Giảng viên cao cấp Hoàng Chí Bảo – Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận TW trình bày nội dung tại hội nghị.

Ngày 26/3/2019, hệ thống KBNN tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu KBNN Trung ương có đồng chí Tạ Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo KBNN; cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cùng toàn thể công chức, viên chức cơ quan KBNN. Điểm cầu tại các địa phương có Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức KBNN cấp tỉnh, thành phố; các Lãnh đạo, Kế toán trưởng KBNN cấp huyện. GS.TS-Giảng viên cao cấp Hoàng Chí Bảo – Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận TW trình bày nội dung tại hội nghị.

image

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, GS.TS-GVCC Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu, phân tích những nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, đồng thời truyền đạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh đến các nội dung đã được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII thông qua như: Quy định số 08-QĐ/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đây là những Nghị quyết, Quy định, Kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Song song với đó, GS.TS-GVCC Hoàng Chí Bảo cũng đã phổ biến những nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Các đại biểu tham dự hội nghị đã rất xúc động khi được nghe GS.TS-GVCC Hòa Chí Bảo kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tự soi vào chính mình để tu dưỡng học tập, rèn luyện theo gương Bác.

image

GS-TS-Giảng viên cao cấp Hoàng Chí Bảo – Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận TW báo cáo tại hội nghị

image

Các đại biểu tại điểm cầu KBNN Trung ương

image

Đồng chí Tạ Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN quán triệt tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN đã nhấn mạnh một số nội dung: Để các Nghị quyết, kết luận và quy định của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, viên chức hệ thống KBNN cần nghiêm túc học tập, quán triệt những quan điểm, đường lối và những nội dung cơ bản của các văn bản trên. Ngay sau hội nghị này, đề nghị Lãnh đạo KBNN các cấp và cấp ủy các chi bộ cần triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, từng đảng viên, công chức, viên chức hệ thống KBNN tiếp tục nghiên cứu để nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, kết luận và quy định, đặc biệt chú trọng tới những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn. Trên cơ sở những nội dung tiếp thu được, cán bộ, đảng viên KBNN áp dụng vào trong công tác chuyên môn của mình. Kết hợp giữa nghe, giới thiệu tại Hội nghị với tự nghiên cứu, thảo luận tại chi bộ cùng với đó là viết bài thu hoạch cá nhân để nâng cao chất lượng học tập.

Hai là, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW8 Khóa XII trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác xây dựng Đảng; từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cấp ủy chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình và nơi cư trú. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác; rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05–CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc tuyên truyền, giáo dục văn minh, văn hóa nghề Kho bạc, thực hiện 10 điều kỷ luật của ngành và 6 tiêu chí đạo đức, lối sống cán bộ, công chức KBNN, lưu ý những điều đảng viên không được làm. Chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các chính sách mới trong lĩnh vực quản lý cán bộ như: luân chuyển, tinh giản biên chế...; triển khai thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân mà Bộ Chính trị đề ra”

Bốn là, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát đối với công tác quản lý cán bộ KBNN để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót. Bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cần tăng cường bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trước công việc của cán bộ, đảng viên, công chức.

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế phấn khởi, sôi nổi trong từng đơn vị và trong toàn hệ thống, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 938
  • Tất cả: 577,001
Đăng nhập