Kho bạc Nhà nước tổ chức thành công 04 lớp đào tạo lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho các đơn vị dự toán Cấp I
Lượt xem: 360
Triển khai Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước, Quyết định số 1188/QĐ-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Tổng Kế toán Nhà nước” thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước nhằm cung cấp thông tin tổng thể nền tài chính quốc gia cho các nhà điều hành và hoạch định chính sách tài chính, trong tháng 3/2019, KBNN đã phối hợp Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức 04 lớp đào tạo lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I tại 03 khu vực phía Bắc tại Hà Nội (640 đại biểu); khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng (340 đại biểu) và khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh (400 đại biểu).

Triển khai Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước, Quyết định số 1188/QĐ-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Tổng Kế toán Nhà nước” thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước nhằm cung cấp thông tin tổng thể nền tài chính quốc gia cho các nhà điều hành và hoạch định chính sách tài chính, trong tháng 3/2019, KBNN đã phối hợp Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức 04 lớp đào tạo lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I tại 03 khu vực phía Bắc tại Hà Nội (640 đại biểu); khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng (340 đại biểu) và khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh (400 đại biểu).

image

TS.Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính phát biểu khai mạc lớp đào tạo “Triển khai lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I”

Tham dự và chỉ đạo khóa học có TS. Vũ Đức Chính- Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính và Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đặng Thị Thủy là các đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng các văn bản và chủ trì triển khai nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước. Thay mặt Bộ Tài chính, trong bài phát biểu khai mạc các lớp tập huấn, TS. Vũ Đức Chính đã nêu rõ sự cần thiết của việc tổ chức 04 lớp học trên trong bối cảnh các văn bản hướng dẫn cho việc lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính nhà nước rất mới đối với các đơn vị, trong khi đó, các đơn vị dự toán cấp I phải triển khai lập báo cáo tài chính tổng hợp từ năm 2019 cho số liệu năm 2018 và thời hạn nộp báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN các cấp đã rất gần (đơn vị dự toán cấp 1 cấp tỉnh thời hạn ngày 30/6/2019), đòi hỏi các đơn vị cần khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các quy định lập, tổng hợp báo cáo kịp thời. Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp đào tạo “Triển khai lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I” sẽ giúp các học viên ở các đơn vị nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tổng hợp báo cáo tài chính tại đơn vị dự toán cấp I, nắm bắt thông tin, quy trình thực hiện, đảm bảo việc triển khai lập báo cáo tại đơn vị và cung cấp thông tin tài chính cho KBNN đạt hiệu quả cao nhất.

image

Toàn cảnh khóa đào tạo khu vực phía Bắc

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 và Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn việc thu thập, tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước; Gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính qua cổng trang thông tin điện tử Tổng Kế toán nhà nước do các báo cáo viên của Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán- Bộ Tài chính, Cục Kế toán Nhà nước và Cục Công nghệ thông tin- Kho bạc Nhà nước trình bày. Cũng trong các khóa học, Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và Kho bạc Nhà nước đã trả lời các câu hỏi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của đại biểu, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn những nội dung cần triển khai thực hiện tại đơn vị để tổng hợp, lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị dự toán cấp I; từ đó, sẵn sàng cho việc triển khai lập báo cáo năm 2018, đảm bảo cung cấp thông tin cho KBNN đúng thời hạn.

Trong tháng 4/2019, KBNN tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo, kế toán KBNN cấp huyện, cấp tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho lần đầu tiên hệ thống KBNN hoàn thành tốt nhiệm vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương, cung cấp bức tranh tổng thể nền tài chính quốc gia, là thông tin hữu ích cho các nhà điều hành và hoạch định chính sách tài chính ở cấp quốc gia, cũng như từng địa phương phân tích, đánh giá năng lực và khả năng tài chính nhà nước, đánh giá hiệu quả chi tiêu công, hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về kinh tế, tài chính, ngân sách một cách kịp thời, đầy đủ; từ đó, đưa ra các quyết sách để quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực nhà nước hiệu quả./.

image

image

image

Đại diện Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước giải đáp thắc mắc của các học viên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 88
  • Trong tuần: 977
  • Tất cả: 577,040
Đăng nhập