image banner
V/v một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 7216/KBNN-KSC
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung V/v một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Nguyễn Việt Hồng
Tài liệu đính kèm 18.12.20-cvan-huong-dan-cuoi-nam-2020-7216.kbnn.ksc-dua-cong-thong-tin.doc
phu-luc-kem-theo-cong-van-7216.kbnn.ksc.xls
Văn bản mới