image banner
Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 90/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Trích yếu nội dung Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-90.2002_nd-cp.pdf
Văn bản mới