image banner
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 133/2018/TT-BTC
Số ký hiệu văn bản 119/KBLC-KBNN
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày hiệu lực 08/03/2021
Trích yếu nội dung Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 133/2018/TT-BTC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Vũ Trọng Cường
Tài liệu đính kèm 119-kblc-ktnn.pdf
Văn bản mới