image banner
Về việc thông báo triển khai DVC cam kết chi; DVC đối chiếu số dư tài khoản
Số ký hiệu văn bản 733/KBLC-KTNN
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc thông báo triển khai DVC cam kết chi; DVC đối chiếu số dư tài khoản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Nguyễn Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 733-kblc-ktnn_vv-thong-bao-trien-khai-dvc-ckc-dcsdtk.pdf
tai_lieu_05_hdsd_dvc_ckc_tai_dvqhns_20211115113.doc
tai_lieu_06_hdsd_dvc_dcsd_tai_dvqhns_2021111511.doc
tai_lieu_07_hdsd_quy_trinh_lien_thong_cho_dvqhn.doc
Văn bản mới