image banner
Thông báo về việc thay đổi thời gian triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 4066/TB-KBNN
Ngày ban hành 22/08/2022
Ngày hiệu lực 22/08/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi thời gian triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2.-thong-bao-so-4066-tb-kbnn.pdf
Văn bản mới