image banner
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 24A 00278 của KBNN Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số: 08 /QĐ-KBLC
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 24A 00278 của KBNN Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Nguyễn Chí Dũng
Tài liệu đính kèm 80-qd-kblc.pdf
Văn bản mới