image banner
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 136/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm tt-136-ngay-28-12-2018-btc-sua-doi-tt-13-quan-ly-thu-chi-tien-matfile23603-1-.pdf
Văn bản mới