image banner
Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Số ký hiệu văn bản 133/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt Bộ trưởng: Đinh Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm tt-136-ngay-28-12-2018-btc-sua-doi-tt-13-quan-ly-thu-chi-tien-matfile23603-1-.pdf
Văn bản mới