image banner
Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số 60/NQ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Ngày hiệu lực 08/07/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-so-60.pdf
Văn bản mới