image banner
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Số ký hiệu văn bản Thông tư số: 108/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt108-ngay-1.7.2016.pdf
Văn bản mới