image banner
V/v thời hạn hiệu lực của Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản Công văn số: 3241/KBNN-KSC
Ngày ban hành 22/07/2016
Ngày hiệu lực 22/07/2016
Trích yếu nội dung V/v thời hạn hiệu lực của Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3241.pdf
Văn bản mới