image banner
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 04/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 01/04/2019
Ngày hiệu lực 01/04/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trần Thanh Nam
Tài liệu đính kèm tt-04.2019.tt-bnnptnt-ngay-1.4.2019-sua-doi-tt-05.2017.-ctmtqg-xdntm-2016-2020.pdf
Văn bản mới