image banner
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 06/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 28/01/2019
Ngày hiệu lực 28/01/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu
Tài liệu đính kèm tt-06.2019-tt-btc-ngay-28.2.2019-sua-doi-tt-72.2017-cac-khoan-thu-tu-hoat-dong-qlda.pdf
Văn bản mới