image banner
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 08/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 30/01/2019
Ngày hiệu lực 30/01/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu
Tài liệu đính kèm tt-08.2019-tt-btc-ngay-30.1.2019-sua-doi-tt43.2017-ct-mtqg-ntm-2016-2020.pdf
Văn bản mới