image banner
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019
Số ký hiệu văn bản 24/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày hiệu lực 06/06/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt Trần Xuân Hả
Tài liệu đính kèm tt-04.2019.tt-btc-ngay-24.4.2019-hd-nd-04.2019.nd-cp-.pdf
Văn bản mới