image banner
QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản QĐ 1848 Cong bo chuan hoa TTHC
Ngày ban hành 29/08/2016
Ngày hiệu lực 29/08/2016
Trích yếu nội dung QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính-Ngân sách
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm qd-1848-cong-bo-chuan-hoa-tthc.doc
Văn bản mới