Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 11/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nd-11-2020.pdf
Văn bản mới