image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
230/QĐ-BTC 24/02/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Lượt xem: 362
Tải về 11
87/2019/TT-BTC 19/12/2019 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
Lượt xem: 277
Tải về 10
58/2019/TT-BTC 30/08/2019 Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Lượt xem: 239
Tải về 6
6028/BTC-ĐT 27/05/2019 V/v hướng dẫn thanh toán hợp đồng ủy thác quản lý dự án
Lượt xem: 209
Tải về 5
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019
Lượt xem: 320
Tải về 6
359/QĐ-BTC 11/03/2019 V/v ban hành chế độ báo cáo số liệu thu, chi NSNN của hệ thống Kho bạc nhà nước
Lượt xem: 436
Tải về 8
08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 216
Tải về 7
06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 228
Tải về 5
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 167
Tải về 5
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Lượt xem: 236
Tải về 5
123