image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4066/TB-KBNN 22/08/2022 Thông báo về việc thay đổi thời gian triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 161
Tải về 20
3917/TB-KBNN 09/08/2022 Thông báo về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN
Lượt xem: 182
Tải về 21
5762/KBNN-CNTT 05/11/2021 Tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông
Lượt xem: 234
Tải về 22
815/KBLC-KSC 24/12/2020 Về việc lưu ý một số nội dung trong công tác kiểm soát chi NSNN cuối năm 2020
Lượt xem: 185
Tải về 3
7216/KBNN-KSC 18/12/2020 V/v một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 424
Tải về 3
6809/KBNN-KBLC 01/12/2020 Về việc rà soát số liệu 11 tháng năm 2020
Lượt xem: 216
Tải về 1
3018/KBNN-CNTT 18/06/2019 Về việc thông báo một số cập nhật trong phiên bản DVCTT tháng 6/2019
Lượt xem: 263
Tải về 1
2611/QĐ-KBNN 03/06/2019 Sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN ban hành kèm theo QĐ số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của Tổng Giám đốc KBNN
Lượt xem: 2236
Tải về 5
1586/KBNN-THPC 04/04/2019 V/v hướng dẫn chế độ báo cáo số liệu thu, chi NSNN của hệ thống KBNN
Lượt xem: 527
Tải về 8
1340/KBNN-THPC 22/03/2019 V/v thực hiện Thông tư 136/2018/TT-BTC
Lượt xem: 702
Tải về 3
12