image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 08 /QĐ-KBLC 07/04/2023 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 24A 00278 của KBNN Lào Cai
Lượt xem: 102
Tải về 20
Số: 69 /QĐ-KBLC 23/03/2023 V/v phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Biển kiểm soát 24 A 00278 của Kho bạc Nhà nước Lào Cai
Lượt xem: 113
Tải về 22
122/QĐ-KBLC 21/05/2021 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua giá kệ lưu trữ của KBNN Lào Cai
Lượt xem: 222
Tải về 12
91/QĐ-KBLC 12/04/2021 QĐ v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp vật tư, văn phòng phẩm tháng 4 năm 2021
Lượt xem: 251
Tải về 11
230/QĐ-BTC 24/02/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Lượt xem: 362
Tải về 11
2611/QĐ-KBNN 03/06/2019 Sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN ban hành kèm theo QĐ số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của Tổng Giám đốc KBNN
Lượt xem: 2236
Tải về 5
359/QĐ-BTC 11/03/2019 V/v ban hành chế độ báo cáo số liệu thu, chi NSNN của hệ thống Kho bạc nhà nước
Lượt xem: 436
Tải về 8
430/QĐ-BTC 08/03/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
Lượt xem: 349
Tải về 5
166/QĐ-BTC 25/01/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết 31/12/2016
Lượt xem: 183
Tải về 6
309/QĐ-KBNN 24/01/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017
Lượt xem: 171
Tải về 3
12