image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
87/2019/TT-BTC 19/12/2019 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
Lượt xem: 277
Tải về 10
58/2019/TT-BTC 30/08/2019 Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Lượt xem: 239
Tải về 6
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019
Lượt xem: 320
Tải về 6
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 258
Tải về 1
08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 216
Tải về 7
06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 228
Tải về 5
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 167
Tải về 5
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Lượt xem: 236
Tải về 5
135/2018/TT-BTC 28/12/2018 Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
Lượt xem: 177
Tải về 0
324/KBLC-KTNN 12/09/2017 V/v thực hiện Thông tư số 77/TT-BTC ngày 28/7/2017 của BTC thay thế TT 08/2013/TT-BTC
Lượt xem: 156
Tải về 0
12