image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
230/QĐ-BTC 24/02/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Lượt xem: 362
Tải về 11
87/2019/TT-BTC 19/12/2019 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
Lượt xem: 277
Tải về 10
58/2019/TT-BTC 30/08/2019 Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Lượt xem: 239
Tải về 6
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 289
Tải về 2
366/KBLC-KTNN 25/06/2019 Về việc gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập BCTCNN năm 2018
Lượt xem: 176
Tải về 1
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019
Lượt xem: 320
Tải về 6
32/2019/NĐ-CP 10/04/2019 QUY ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN
Lượt xem: 306
Tải về 2
1340/KBNN-THPC 22/03/2019 V/v thực hiện Thông tư 136/2018/TT-BTC
Lượt xem: 702
Tải về 3
359/QĐ-BTC 11/03/2019 V/v ban hành chế độ báo cáo số liệu thu, chi NSNN của hệ thống Kho bạc nhà nước
Lượt xem: 436
Tải về 8
08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 216
Tải về 7
123