image banner
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
333/KBLC-TVQT 15/05/2023 V/v triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Lượt xem: 128
Tải về 2207
334/KBLC-TVQT 15/05/2023 V/v triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Lượt xem: 482
Tải về 594
310/KBLC-VP 05/05/2023 V/v triển khai khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công
Lượt xem: 140
Tải về 22
Số: 08 /QĐ-KBLC 07/04/2023 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 24A 00278 của KBNN Lào Cai
Lượt xem: 102
Tải về 20
Số: 69 /QĐ-KBLC 23/03/2023 V/v phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Biển kiểm soát 24 A 00278 của Kho bạc Nhà nước Lào Cai
Lượt xem: 113
Tải về 22
Số: 646 /TB-KBLC 27/12/2022 THÔNG BÁO Về việc thay đổi tài khoản giao dịch
Lượt xem: 181
Tải về 1
4066/TB-KBNN 22/08/2022 Thông báo về việc thay đổi thời gian triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 160
Tải về 20
409/KBLC-VP 15/08/2022 V/v Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN
Lượt xem: 167
Tải về 23
3917/TB-KBNN 09/08/2022 Thông báo về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN
Lượt xem: 182
Tải về 21
186/KBLC-TVQT 07/04/2022 V/v Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng 30/4 và ngày Quốc Tế Lao Động 01/5
Lượt xem: 205
Tải về 20
12345