image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
698/KBLC-KTNN 14/11/2019 Về việc hướng dẫn rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại
Lượt xem: 212
Tải về 1
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 258
Tải về 1
6032/UBND-TH 24/12/2018 Tổ chức và thống nhất thời gian làm việc cuối năm ngân sách 2018
Lượt xem: 202
Tải về 1
166/QĐ-BTC 25/01/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết 31/12/2016
Lượt xem: 183
Tải về 6
309/QĐ-KBNN 24/01/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017
Lượt xem: 171
Tải về 3
310/QĐ-KBNN 24/01/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Lượt xem: 196
Tải về 2
3913/KBNN-THPC 07/09/2016 Về việc công khai TTHC
Lượt xem: 137
Tải về 1
3879/QĐ-KBNN 05/09/2016 Ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 251
Tải về 1