KH Phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú năm 2019
Số ký hiệu văn bản 17/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2019
Ngày hiệu lực 15/01/2019
Trích yếu nội dung KH Phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục Và Đào tạo
Người ký duyệt Lê Mạnh Hảo
Tài liệu đính kèm 17-kh-phat-trien-nang-cao-chat-luong-he-thong-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-truong-co-hoc-sinh-ban-tru-nam-2019.pdf
Văn bản mới