Về việc triển khai lập BCTCNN
Số ký hiệu văn bản 304/KBLC-KTNN
Ngày ban hành 13/06/2019
Ngày hiệu lực 13/06/2019
Trích yếu nội dung Về việc triển khai lập BCTCNN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Nguyễn Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 304-KBLC-KTNN gửi So tai chinh.pdf
Văn bản mới