Về việc gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập BCTCNN năm 2018
Số ký hiệu văn bản 336/KBLC-KTNN
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày hiệu lực 25/06/2019
Trích yếu nội dung Về việc gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập BCTCNN năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kho bạc
Người ký duyệt Nguyễn Kim Ngân
Tài liệu đính kèm CV 336-KBLC-KTNN về gui bao cao CCTT va lập BCTCNN.pdf
Văn bản mới