image banner
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÀO CAI
Lượt xem: 296
Ngày 16/7/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

           Ngày 16/7/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị
(Ảnh Tổ Biên tập)

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo KBNN tỉnh,  Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch CĐCS, Lãnh đạo các phòng, Văn phòng KBNN tỉnh, Giám đốc, Kế toán trưởng các KBNN huyện, thành phố trực thuộc. Đồng chí Vũ Trọng Cường - Giám đốc KBNN Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

(Ảnh Tổ Biên tập)

          Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của KBNN Lào Cai.

          Nội dung báo cáo nêu rõ: Phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết vì mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định, vững chắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao năm 2019, trong 6 tháng đầu năm KBNN Lào Cai đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn. Tăng cường công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp và tổ chức thu NSNN có hiệu quả; tăng cường kiểm soát chi đảm bảo các khoản chi đúng chế độ, đối tượng, tiêu chuẩn và định mức. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn CTMT.Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019:

          Tổng thu NSNN trên địa bàn là 3.766,7 tỷ đồng bằng 42% kế hoạch giao (trong đó thu nội địa là 2.666,2 tỷ đồng bằng 43% KH giao; thu từ hoạt động XNK là 1.077,7 tỷ đồng bằng 52% KH giao; thu quản lý qua ngân sách là 22,7 tỷ đồng bằng 35% KH giao).

          Tổng chi NSNN trên địa bàn là 6.694,8 tỷ đồng (trong đó chi NSTW724,9 tỷ đồng bằng 52% so với dự toán năm; chi NSĐP là 5.969,9 tỷ đồng bằng 45% so với dự toán giao).

          Tổng số giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn CTMT là 1.860 tỷ đồng bằng 46% kế hoạch vốn đã nhận (trong đó: dự án TƯ quản lý là 68 tỷ đồng; dự án ĐP quản lý là 1.792 tỷ đồng).

          Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ. Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng công tác kế toán NSNN, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

          Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quản lý chi tiêu tài chính nội ngành đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất theo kế hoạch.

           Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kê khai tài sản thu nhập cũng như giải quyết tốt các chế độ chính sách và quyền lợi cho công chức và người lao động theo quy định. Đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ. Làm tốt công tác tư tưởng cho công chức trong việc chuẩn bị triển khai phương án tổ chức lại cấp phòng thuộc KBNN tỉnh và KBNN cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

           Các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

           Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Cường - Giám đốc KBNN Lào Cai nhấn mạnh: Trong điều kiện tình hình kinh tế hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Lào Cai là hết sức nặng nề, nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương, toàn thể công chức KBNN Lào Cai tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 trên địa bàn./.

 (Dương Thị Thu Huyền - Văn phòng KBNN Lào Cai )

KBNN Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 538
  • Tất cả: 786,141
Đăng nhập