image banner
  • Quá trình hình thành và phát triển của Kho bạc Nhà nước Lào Cai

     Kho bạc Nhà nước Lào Cai được thành lập ngày 01/10/1991 khi tỉnh Lào Cai được tái lập lại. Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, với sự nỗ lực phấn đấu của gần 180 cán bộ công chức, Kho bạc Nhà nước Lào Cai đã có sự phát triển nhanh, vững chắc, ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

  • Quá trình hình thành và phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

    Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) mà tiền thân là Nha Ngân khố Quốc gia trong những năm qua đã không ngừng lớn mạnh và góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được đặt ra trong từng thời kỳ và từng giai đoạn cách mạng, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống KBNN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập