image banner
Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch
Lượt xem: 611

Căn cứ quy định tại Công văn số 2888/KBNN-KTNN ngày 21/6/2022 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN, KBNN Lào Cai thông báo đến các đơn vị về việc sửa đổi nội dung quản lý, mục đích sử dụng của một số tài khoản tiền gửi (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Để đảm bảo các tài khoản tiền gửi được sử dụng đúng nội dung quản lý, mục đích sử dụng theo quy định, KBNN Lào Cai đề nghị Quý đơn vị phối hợp với KBNN Lào Cai rà soát, đối chiếu và mở tài khoản mới (nếu có) để điều chỉnh số liệu từ tài khoản hiện tại sang tài khoản mới; thời gian thực hiện từ 01/01/2023.

KBNN Lào Cai trân trọng thông báo để Quý đơn vị biết và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với giao dịch viên KBNN Lào Cai để được hướng dẫn./.

Thông báo

Tải về

Phụ lục

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập