Chi bộ Kế toán tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 22

Sáng 27/7/2022, Chi bộ Kế toán thuộc Đảng bộ KBNN tỉnh đã tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Ngân - UVBCH Đảng ủy KBNN tỉnh  - Phó Giám đốc KBNN Lào Cai. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy KBNN tỉnh, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Kế toán.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Kim Ngân - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc KBNN Lào Cai phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Kế toán đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, nhiệm vụ cho cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.

Đại hội đã tham luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội, trong đó tập trung ý kiến tham gia vào các giải pháp triển khai nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới trong đó: Coi trọng và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên bằng việc tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục học tập các chuyên đề làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng viên nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong công việc, đổi mới phong cách, tư duy làm việc, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Phấn đấu hằng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cán bộ, đảng viên và công chức đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Ngân - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc KBNN Lào Cai đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ Kế toán đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế của Chi bộ cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ, đồng chí Trần Thị Chung Trưởng phòng Kế toán nhà nước được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Kế toán nhiệm kỳ 2022 - 2025.

anh tin bai

Lãnh đạo và các đại biểu tham dự Đại hội tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Kế toán nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, Chi bộ Kế toán quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ KBNN tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

                                                                                                                       Hoàng Thủy                                                                                                                        

                                                                                  Kho bạc Nhà nước Lào Cai

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 1 360
  • Tất cả: 747343
Đăng nhập