image banner
Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Bàn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 105

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 05/8/2022 của Đảng ủy Kinh tế - Tài chính về Kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 22/8/2022, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Bàn đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội  có các đòng chí trong Chi ủy cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Bàn.

anh tin bai

 Đồng chí Lương Ngọc Sơn - Phó  Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã được nghe và thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó, với mục tiêu chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là: tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng bộ Kinh tế - Tài chính gắn với việc tuyên truyền giáo dục văn minh văn hóa nghề Kho bạc, thực hiện 10 điểu kỷ luật của ngành các chuẩn mực đạo đức, lỗi sống cán bộ, công chức KBNN, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nắm bắt kịp thời tư tưởng đảng viên, công chức, thực hiện nghiệm túc quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, từng cán bộ đảng viên có cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lỗi sống lành mạnh, không suy thoái “ tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở chi bộ và địa phương nơi cu trú, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu hàng năm, Chi bộ và 100% đảng viên trong Chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100%  công chức  đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.  

anh tin bai

Đảng viên Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Bàn

Trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao. Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 02 đồng chí, trong đó, đồng chí Lương Ngọc Sơn - Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Bí thư Chi bộ.

anh tin bai

Chi ủy KBNN Văn Bàn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Bàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra./.

                                                                                             Đặng Xuân Hiền

                                                                                    Kho bạc Nhà nước Văn Bàn


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 197
  • Tất cả: 791,597
Đăng nhập