image banner
Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Lượt xem: 658

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (Chỉ thị số 04-CT/TW) và Kết luận số 05- KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Kết luận số 05- KL/TW), Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53- KH/ĐUKB ngày 19/10/2021 để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc KBNN Lào Cai triển khai thực hiện.

Xác định rõ công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt, Đảng ủy KBNN tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc KBNN Lào Cai nghiêm túc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 04-CT/TW và Kết luận số 05- KL/TW, cụ thể:

        - Chỉ đạo các Chi ủy chi bộ tổ chức học tập, quán triệt thực hiện, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW đến từng chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

        - Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN. Khi có vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lào Cai phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế tại cơ quan mình và phải đưa vào tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác PCTN.

        - Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

        - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng ủy về các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTN và thu hồi tài sản tham nhũng. Các tổ chức đoàn thể, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử và Ban biên tập Trang Thông tin điện tử KBNN Lào Cai tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, công chức và người lao động tích cực tham gia giám sát, phản biện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát hiện tài sản bất minh, các hành vi che giấu, tẩu tán, chuyển hóa tài sản do phạm tội tham nhũng, kinh tế mà có. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phát hiện, thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng, kinh tế./.

                                                                          

                                                                                                                                       Giang Quang Ngọc

                                                                                                                              Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập