image banner
Đoàn công tác Kho bạc Nhà nước thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai
Lượt xem: 554

Sáng ngày 29/4/2022, đồng chí Triệu Thọ Hân, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Đoàn công tác gồm Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kiểm soát chi đã đến thăm và làm việc tại KBNN Lào Cai

Tham dự buổi làm việc với Phó Tổng Giám đốc KBNN và Đoàn công tác có Ban Giám đốc KBNN Lào Cai, Lãnh đạo các Phòng, Văn phòng KBNN Lào Cai và Giám đốc KBNN các huyện, thị xã trực thuộc KBNN Lào Cai. Tại buổi làm việc, Giám đốc KBNN Lào Cai báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch công tác 8 tháng cuối năm 2022. 

Lãnh đạo KBNN Lào Cai báo cáo hoạt động của đơn vị với Đoàn công tác

Theo báo cáo, trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bám sát kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của hệ thống KBNN và cấp ủy chính quyền địa phương, ngay từ đầu năm KBNN Lào Cai đã xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp NSNN nhằm tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp. Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong chi NSNN, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý. Quan tâm, trú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ, giải quyết các công việc kịp thời, hiệu quả qua việc khai thác ứng dụng giao dịch điện tử Dịch vụ công trực tuyến KBNN. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý và nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Bên cạnh những kết quả đạt được, KBNN Lào Cai cũng đã báo cáo với Phó Tổng Giám đốc KBNN và đoàn công tác về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và các kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyển dụng công chức…

Phó Tổng Giám đốc KBNN Triệu Thọ Hân phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo và những đề xuất kiến nghị của KBNN Lào Cai, Phó Tổng Giám đốc KBNN đã biểu dương những kết quả, thành tích mà KBNN Lào Cai đã đạt được đồng thời ghi nhận và giải đáp những khó khăn vướng mắc của đơn vị, những vấn đề cần được triển khai để hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống KBNN.

Chỉ đạo nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc KBNN Triệu Thọ Hân nhấn mạnh: KBNN Lào Cai cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành NSNN trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình nghiệp vụ, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ, chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa; chủ động báo cáo, phản ánh về KBNN các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, những bất cập về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, chương trình ứng dụng để kịp thời sửa đổi, hoàn thiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đặc biệt là đối với công chức trong diện quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình hoạt động của KBNN trong bối cảnh hiện nay và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, góp phần giữ vững và phát huy vị thế, uy tín, hình ảnh và truyền thống tốt đẹp của ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng, phấn đấu hực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Giám đốc KBNN Lào Cai Vũ Trọng Cường thay mặt tập thể công chức, người lao động KBNN Lào Cai tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc KBNN và hứa tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.  

Phó Tổng Giám đốc KBNN và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo 

và công chức chủ chốt của KBNN Lào Cai

 

                                        Tin bài: Dương Thu Huyền

                                         Ảnh: Trần Đoàn Nguyễn


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập