image banner
Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 Kho bạc Nhà nước Lào Cai.
Lượt xem: 488

Ngay sau hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), chiều cùng ngày 11/7/2022 KBNN Lào Cai tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Ông Vũ Trọng Cường Giám đốc KBNN Lào Cai chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo KBNN Lào Cai; Lãnh đạo cấp phòng; Đại điện cấp ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan KBNN tỉnh; Giám đốc và Kế toán trưởng KBNN các huyện, thị xã.

anh tin bai

Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm,

triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 KBNN Lào Cai

Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn. Tổng số thu NSNN trên đại bàn 06 tháng đầu năm là 4.608 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa là 3.766 tỷ đồng; Thu từ hoạt động XNK là 842 tỷ đồng), bằng 49% so với kế hoạch giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước; Thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong chi NSNN, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của các đơn vị sử dụng ngân sách. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định; ưu tiên giải quyết các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tổng số tiền chi thường xuyên qua KBNN Lào Cai đã được kiểm soát 06 tháng đầu năm là 7.536 tỷ đồng (trong đó: Chi NSTW là 804 tỷ đồng, Chi NSĐP là 6.762 tỷ đồng), bằng 48% dự toán năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm trước; Tăng cường kiểm soát chi đầu tư, chi vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu, tham mưu với UBND tỉnh về việc giải ngân và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư trên địa bàn. Phối kết hợp với các sở, ban ngành liên quan đề xuất các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm đạt 1.320 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn NSTW là 18 tỷ đồng; Nguồn vốn NSĐP là 1.301 tỷ đồng), bằng 24% KH đã nhận và bằng 82% so với cùng kỳ năm trước; Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước, tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính từ các đơn vị SDNS; tổng hợp và lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) cho năm tài chính 2021 theo quy định; Duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng; tăng cường thanh toán qua DVCTT KBNN, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC nhằm cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN; triển khai chương trình ĐTKB-GD góp phần khắc phục hạn chế trong quản lý, kiểm soát chi đầu tư; Kết hợp với các đơn vị SDNS triển khai thực hiện kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống DVCTT KBNN, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý. Thực hiện tốt công tác nội vụ cơ quan, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cải cách hành chính, ISO… theo kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, Lãnh đạo và Kế toán trưởng KBNN cấp huyện đã phát biểu ý kiến tham gia vào báo cáo sơ kết nêu rõ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các Phòng thuộc KBNN Lào Cai đã trả lời, giải đáp những vướng mắc của KBNN cấp huyện để thống nhất tổ chức thực hiện.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vũ Trọng Cường - Giám đốc KBNN Lào Cai ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thời gian qua: Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức KBNN Lào Cai, 06 tháng đầu năm các đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, công việc theo tiến độ; Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Giám đốc KBNN Lào Cai yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Lào Cai tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm với quyết tâm cao nhất. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể như: Công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác quản lý quỹ NSNN; Công tác kiểm soát chi, kế toán, thanh toán; Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; Công tác thông tin tuyên truyền, quản lý cán bộ; công tác Thanh tra - Kiểm tra, công tác công nghệ thông tin, công tác quản lý tài chính nội ngành... Thực hiện nghiêm quy chế thông tin báo cáo về tình hình tài chính NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của cấp ủy chính quyền địa phương. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, trước hết là sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 trên địa bàn.

 

 

Thu Huyền

 

Văn phòng KBNN Lào Cai


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập