image banner
Kho bạc Nhà nước Lào Cai: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Lượt xem: 663

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ngay từ đầu năm KBNN Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công kết quả đạt được:

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai

Công tác thu ngân sách nhà nước: KBNN Lào Cai đã tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các Ngân hàng Thương mại (NHTM), đồng thời mở rộng mạng lưới tài khoản chuyên thu với các NHTM, tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24/7) …; đẩy mạnh hiện đại hóa và đa dạng phương thức thu, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nộp thuế vào NSNN góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn nhằm tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách;. Tính đến hết ngày 15/10/2021, lũy kế thu NSNN trên địa bàn  đạt 6.212 tỷ đồng, bằng 65% dự toán giao (Trong đó: Thu nội địa là 5.004 tỷ đồng; Thu từ hoạt động Xuất nhập khẩu là 1.209 tỷ đồng).

Công tác chi NSNN: Thực hiện các biện pháp kiểm soát chi NSNN bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tính đến hết ngày 15/10/2021, KBNN Lào Cai đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 10.771 tỷ đồng, bằng 56% dự toán chi thường xuyên qua KBNN năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và KBNN về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19. KBNN Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, nhất là các dự án lớn, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Tăng cường đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với KBNN khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào những tháng cuối năm. Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2021 được kiểm soát qua KBNN đến ngày 15/10/2021  là 3.077 tỷ đồng. (Trong đó: Nguồn vốn Ngân sách trung ương  là 347,5 tỷ đồng, bằng  51% kế hoạch; Nguồn vốn Ngân sách địa phương là 2.730 tỷ đồng, bằng  64%  so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51% so với kế hoạch của Bộ, Ngành Trung ương và địa phương giao).

Công tác kế toán, thanh toán: Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và báo cáo hàng ngày phục vụ điều hành NSNN của các cấp Lãnh đạo, các cơ quan liên quan được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời. Duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

 Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý: Luôn được Lãnh đạo KBNN Lào Cai quan tâm và triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể như: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị; quán triệt và cảnh báo những rủi ro về nghiệp vụ cho công chức KBNN trong lĩnh vực kế toán, thanh toán và kiểm soát chi; tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ; tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản trong kho quỹ; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ.

Về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ thông tin, tăng cường hiện đại hoá thủ tục hành chính trong các quy trình nghiệp vụ. Niêm yết công khai, kịp thời các THủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực hoạt động KBNN tại trụ sở, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch được tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; triển khai xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tích cực triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN, đến nay KBNN Lào Cai đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng giao dịch qua DVCTT mức độ 4, khuyến khích các đơn vị không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT, giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị, công khai minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, chứng từ chi NSNN, góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi NSNN, là tiền đề tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử của KBNN.

Nhiệm vụ còn lại của năm 2021 còn rất nặng nề, KBNN Lào Cai tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Bám sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, KBNN và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh  để thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 đảm bảo duy trì hoạt động KBNN an toàn, thông suốt, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống mới phát sinh, không để bị động bất ngờ; Tập trung nguồn lực để hoàn thành triển khai Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN  Chương trình liên thông các ứng dụng DVCTT/ĐTKB-GD, TABMIS và Thanh toán theo kế hoạch triển khai của KBNN; Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2021. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo,sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, người lao động, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của KBNN, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan, KBNN Lào Cai quyết tâm  phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021./.

                                                                                                                 Thu Huyền                                                    

                                                                                                     Văn phòng KBNN Lào Cai

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập