image banner
Kho bạc Nhà nước Lào Cai tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, người lao động - Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 631

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Sáng ngày 15/01/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, người lao động năm 2021; Tổng kết công tác năm 2021, triển khai  nhiệm vụ công tác năm 2022.

Lãnh đạo KBNN Lào Cai và Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Lào Cai chủ trì hội nghị

 

Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban lãnh đạo KBNN Lào Cai, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên KBNN Lào Cai và các đại biểu đại diện cho công chức, người lao động KBNN Lào Cai.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc KBNN Lào Cai đã trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức 2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác và giải pháp thực hiện năm 2022.

Báo cáo nêu rõ: Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2021 phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CC, NLĐ KBNN Lào Cai, sự quan tâm chỉ đạo của KBNN và cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan, KBNN lào Cai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần quan trọng cùng hệ thống KBNN thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Lào Cai Trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Theo báo cáo: Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19-19 phần nào tác động trực tiếp đến công tác thu NSNN trên địa bàn, bám sát dự toán thu KBNN Lào Cai đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ kịp thời công tác điều hành thu ngân sách các cấp. Triển khai mở rộng tài khoản chuyên thu tại các NHTM, tăng cường công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý NQNN và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Tính đến 31/12/2021, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 9.936 tỷ đồng, bằng 137% dự toán Trung ương giao, bằng 105% kế hoạch tỉnh giao và bằng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định

Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN Lào Cai đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương, các chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tính đến 31/12/2021, KBNN Lào Cai đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên 15.165 tỷ đồng, bằng 80% dự toán; chi đầu tư đạt 4.612 tỷ đồng, bằng 91% dự toán.

Công tác kế toán ngân sách nhà nước và triển khai các ứng dụng tin học

Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành ngân sách của Lãnh đạo các cấp. Duy trì Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, duy trì và và tăng cường triển khai DVC trực tuyến KBNN nhằm cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN. Tổ chức triển khai DVC Cam kết chi nhằm đáp ứng TTHC kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN; DVC Đối chiếu số dư tài khoản đáp ứng TTHC đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN; Quy trình liên thông DVCTT-TABMIS-TTSPĐT với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên chương trình, nâng cao năng xuất, chất lượng lao động cho đội ngũ công chức KBNN, chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị  sử dụng ngân sách khi lập và kiểm soát hồ sơ, chứng từ trên hệ thống DVCTT.

Đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ thông qua việc triển khai thực hiện tốt Quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, kế toán và thanh toán tại hệ thống KBNN; Quy chế đánh giá công chức trong quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ kiểm soát chi, kế toán, thanh toán KBNN và Chỉ thị số 2467/CT-KBNN, ngày 21/5/2021 của KBNN; phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý. 

Bên cạnh đó, KBNN Lào Cai luôn triển khai thực hiện  tốt công tác quản lý nội bộ cơ quan, công tác cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động an sinh xã hội. Phối hợp với tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, tăng cường công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên CC, NLĐ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc; tạo điều kiện thuận lợi cho CC, NLĐ tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do các đoàn thể phát động. Luôn lắng nghe ý kiến phản ảnh, tâm tư, nguyện vọng; phối hợp giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị nhằm động viên CC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Kim Ngân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Lào Cai trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng thực hiện phong trào thi đua năm 2022; đồng chí Giang Quang Ngọc - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Kim ngân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Lào Cai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua

 

Đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện nội dung các báo cáo, trong đó tập trung vào việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của công chức; công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo KBNN tỉnh; công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ của các phòng chuyên môn, sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể; đánh giá kết quả, tồn tại và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện công tác trọng tâm năm 2022. Hội nghị đã nghe Lãnh đạo các Phòng, Văn phòng, Ban Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Lào Cai tiếp thu, giải đáp ý kiến kiến nghị của đại biểu.

Trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Lào Cai ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CC, NLĐ KBNN Lào Cai đã đóng góp vào thành tích chung của đơn vị và thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại trong năm 2021. Nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Lào Cai với kỳ vọng của Lãnh đạo tỉnh trong việc phấn đấu thu NSNN trên địa bàn năm 2022 đạt 10.500 tỷ đồng; năm 2022 cũng là năm đầu thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND, ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 KBNN Lào Cai quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ chính trị  được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý. 

Đồng chí Vũ Trọng Cường, Giám đốc KBNN Lào Cai và đồng chí Nguyễn Kim Ngân Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Lào Cai ký kết giao ước thi đua

 

Hội nghị Đại biểu công chức, người lao động KBNN Lào Cai năm 2021 kêu gọi toàn thể CC, NLĐ KBNN Lào Cai tiếp tục hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 mà Hội nghị đã quyết nghị./.

 

 

Tin bài: Dương Thu Huyền

Ảnh: Giang Quang Ngọc


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập