image banner
Kho bạc Nhà nước Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022
Lượt xem: 471

Ngay sau Hội nghị giao ban trực tuyến Quý III/2022 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), chiều cùng ngày 07/10/2022, KBNN Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV/2022.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo KBNN Lào Cai; Lãnh đạo cấp phòng; Giám đốc, Kế toán trưởng và 01 giao dịch viên làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, vốn Chương trình mục tiêu tại KBNN các huyện, thị xã.

anh tin bai

Đại biểu KBNN Lào Cai tham dự Hội nghị giao ban công tác quý III/2022 của hệ thống KBNN

Hội nghị đã nghe Văn phòng KBNN Lào Cai thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 của KBNN Lào Cai. Theo Báo cáo, trong quý III/2022, KBNN Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công:  Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả tổng số thu NSNN trên đại bàn lũy kế đến 30/9/2022 là 6.763 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa là 5.542 tỷ đồng, bằng 68% so với kế hoạch giao; thu từ hoạt động XNK là 1.221 tỷ đồng, bằng 68% so với kế hoạch giao). Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong chi NSNN, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của các đơn vị sử dụng ngân sách, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định; ưu tiên giải quyết các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tính đến 30/9/2022, KBNN Lào Cai đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên là 10.697 tỷ đồng. (trong đó: chi NSTW là 1.076 tỷ đồng bằng 67% dự toán năm, chi NSĐP là 9.621 tỷ đồng, bằng 47% so với dự toán giao). Qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 4.472 món chi và yêu cầu các đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết với tổng số tiền 706,4 triệu đồng; Tăng cường kiểm soát chi đầu tư, chi vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu theo đúng quy định; chủ động phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thu hồi tạm ứng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch giao. Phối kết hợp với các sở, ban ngành liên quan đề xuất các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả tổng số giải ngân các nguồn vốn đến 30/9/2022 là 2.117,5 tỷ đồng (trong đó: Dự án trung ương quản lý là 63,8 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch; Dự án địa phương quản lý là 2.053,7 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch tỉnh giao và bằng 45% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước, tổng hợp và lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) cho năm tài chính 2021 theo quy định; Duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng; tăng cường thanh toán qua DVCTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC nhằm cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN. Tính trung bình 9 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ chứng từ chi NSNN được KBNN Lào Cai tiếp nhận và giải quyết trên DVCTT luôn đạt trên 96% so với tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên TABMIS, đây là kết quả của sự nỗ lực đẩy mạnh CCHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN của KBNN Lào Cai góp phần hướng tới mục tiêu “Kho bạc không khách hàng” theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Triển khai chương trình ĐTKB-GD góp phần khắc phục hạn chế trong quản lý, kiểm soát chi đầu tư; kết hợp với các đơn vị SDNS triển khai thực hiện kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống DVCTT KBNN, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý. Thực hiện tốt công tác nội vụ cơ quan, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cải cách hành chính, ISO… theo kế hoạch.

anh tin bai

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai

Thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo và Kế toán trưởng KBNN cấp huyện đã phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo sơ kết, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các Phòng thuộc KBNN Lào Cai đã trả lời, giải đáp những vướng mắc của KBNN cấp huyện để thống nhất tổ chức thực hiện.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vũ Trọng Cường - Giám đốc KBNN Lào Cai ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, công việc theo tiến độ. Riêng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và vốn CTMT còn chậm do nhiều nguyên nhân, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm với quyết tâm cao nhất. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác kiểm soát chi, kế toán, thanh toán; công tác quản lý cán bộ; thanh tra - kiểm tra; đẩy mạnh CCHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý, góp phần cùng ngành Tài chính Lào Cai hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 trên địa bàn./.

 

            Thu Huyền

 

Văn phòng KBNN Lào CaiTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập